DEZBATERE PUBLICĂ - STR. ȘTEFAN ȘTEȚIU NR.CADASTRALE / NR. TOPOGRAFICE 168635, 154462, 4659/3, 4660/3, 4661/3, 4662/3, 4664/1, 4665/5 - 3.01.2024
DEZBATERE PUBLICĂ - STR. ȘTEFAN ȘTEȚIU     NR.CADASTRALE / NR. TOPOGRAFICE 168635, 154462, 4659/3, 4660/3,  4661/3, 4662/3, 4664/1, 4665/5 - 3.01.2024
PLAN URBANISTIC ZONAL - ANSAMBLU REZIDENȚIAL SATU MARE STR. ȘTEFAN ȘTEȚIU NR.CADASTRALE / NR. TOPOGRAFICE 168635, 154462, 4659/3, 4660/3, 4661/3, 4662/3, 4664/1, 4665/5

DEZBATERE PUBLICĂ

 

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

ANSAMBLU REZIDENȚIAL

SATU MARE STR. ȘTEFAN ȘTEȚIU   

 NR.CADASTRALE / NR. TOPOGRAFICE 168635, 154462, 4659/3, 4660/3,

4661/3, 4662/3, 4664/1, 4665/5

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare a planului până cel mai târziu la data de  3.01.2024.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de mail [email protected]

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 18.01.2024  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro .

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici.