PUZ - ANSAMBLU REZIDENȚIAL SATU MARE STR. ȘTEFAN ȘTEȚIU NR.CADASTRALE / NR. TOPOGRAFICE 168635, 154462, 4659/3, 4660/3, 4661/3, 4662/3, 4664/1, 4665/5
PUZ - ANSAMBLU REZIDENȚIAL SATU MARE STR. ȘTEFAN ȘTEȚIU     NR.CADASTRALE / NR. TOPOGRAFICE 168635, 154462, 4659/3, 4660/3,  4661/3, 4662/3, 4664/1, 4665/5
PLAN URBANISTIC ZONAL - ANSAMBLU REZIDENȚIAL SATU MARE STR. ȘTEFAN ȘTEȚIU NR.CADASTRALE / NR. TOPOGRAFICE 168635, 154462, 4659/3, 4660/3, 4661/3, 4662/3, 4664/1, 4665/5

Anunţ privind intenţia de elaborare a planului urbanistic zonal

Memoriu nontehnic 

Plan de încadrare în zonă

Plan situaţia existentă

Dezbatere publică - 3.01.2024

Anunţ privind consultarea asupra propunerilor preliminare

Plan reglementări edilitare

Plan reglementări urbanistice - zonificare

Plan reglementări urbanistice – propunere mobilare

Dezbatere publică - 18.06.2024

 

Referitor la PUZ - ANSAMBLU REZIDENȚIAL SATU MARE STR. ȘTEFAN ȘTEȚIU     NR.CADASTRALE / NR. TOPOGRAFICE 168635, 154462, 4659/3, 4660/3,  4661/3, 4662/3, 4664/1, 4665/5 vă informăm cu privire la observaţiile primite şi răspunsul argumentat al iniţiatorului PUZ

 

Reclamații        Răspuns reclamații