DEZBATERE PUBLICĂ - ZONA BLD. CLOȘCA, NR.CADASTRAL 161766 -25.05.2023
DEZBATERE PUBLICĂ - ZONA BLD. CLOȘCA, NR.CADASTRAL 161766 -25.05.2023
PLAN URBANISTIC ZONAL – ADĂUGIRE CU PARTER-ETAPA I ȘI RECONSTRUIRE C4 ETAPA II ATELIER REPARAȚII AUTO SATU MARE, ZONA BLD. CLOȘCA, NR.CADASTRAL 161766

DEZBATERE PUBLICĂ

INTENŢIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL

FAZA : STUDIU DE OPORTUNITATE

PLAN URBANISTIC ZONAL – ADĂUGIRE CU PARTER-ETAPA I ȘI RECONSTRUIRE C4 ETAPA II ATELIER REPARAȚII AUTO

SATU MARE, ZONA BLD. CLOȘCA, NR.CADASTRAL 161766

 

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri privind intenţia de elaborare a planului până cel mai târziu la data de  25.05.2023.

Observaţiile vor fi transmise pe adresa de mail [email protected]

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 9.06.2023  prin

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici