DEZBATERE PUBLICĂ - ZONA BLD. CLOȘCA, NR.CADASTRAL 161766 - 7.08.2023
DEZBATERE PUBLICĂ - ZONA BLD. CLOȘCA, NR.CADASTRAL 161766  - 7.08.2023
PLAN URBANISTIC ZONAL - ADĂUGIRE CU PARTER-ETAPA I ȘI RECONSTRUIRE C4 - ETAPA II ATELIER REPARAȚII AUTO SATU MARE, ZONA BLD. CLOȘCA, NR.CADASTRAL 161766

DEZBATERE PUBLICĂ

 

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR  

PLANULUI URBANISTIC ZONAL

ADĂUGIRE CU PARTER-ETAPA I ȘI RECONSTRUIRE C4 - ETAPA II ATELIER REPARAȚII AUTO

SATU MARE, ZONA BLD. CLOȘCA, NR.CADASTRAL 161766

Publicul este invitat să participe la dezbatere publică prin transmiterea de  observaţii şi propuneri referitoare la documentatia de urbanism până cel mai târziu la data de  7.08.2023.

Observaţiile și propunerile vor fi transmise pe adresa de email [email protected]

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 22.08.2023  prin:

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici