DEZBATERE PUBLICĂ - ZONA STR. MAGNOLIEI NR.CADASTRALE 167062, 166557 - 16.08.2023
DEZBATERE PUBLICĂ - ZONA STR. MAGNOLIEI NR.CADASTRALE 167062, 166557  - 16.08.2023
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE, MODERNIZARE DRUM EXISTENT ȘI INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN SATU MARE, ZONA STR. MAGNOLIEI NR.CADASTRALE 167062, 166557

DEZBATERE PUBLICĂ

 

IMPLICAREA PUBLICULUI ÎN ETAPA ELABORĂRII PROPUNERILOR  

PLANULUI URBANISTIC ZONAL

LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE, MODERNIZARE DRUM EXISTENT ȘI INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN

SATU MARE, ZONA STR. MAGNOLIEI NR.CADASTRALE 167062, 166557

Publicul este invitat să participe la dezbatere publică prin transmiterea de  observaţii şi propuneri referitoare la documentatia de urbanism până cel mai târziu la data de  16.08.2023.

Observaţiile și propunerile vor fi transmise pe adresa de email [email protected]

Răspunsul la observaţii va fi pus la dispoziţia publicului până la data de 31.08.2023  prin:

publicare pe pagina de internet a primăriei la adresa www.primariasm.ro

Mai multe detalii despre acest PUZ găsiți aici