×
Transparență decizională
Dezbateri publice pe Legea 52/2003
  • Persoana responsabilă pentru relația cu societatea civilă: Caia Monica
  • Tel: 0261-807.559
  • E-mail: civic@primariasm.ro
Dezbateri publice pe Legea 52/2003
 
INFORMĂRI / ȘTIRI
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. – ZONĂ MIXTĂ PENTRU ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE ȘI SERVICII, în municipiul Satu Mare, str. Energiei, Nr. 6, Nr. cad. 177373 și Nr. cad. 176390. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresa de e-mail: arhitectsef@primariasm.ro sau se depun în scris la camera 5, până la data de 29.03.2023, ora 10.00.
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, supune dezbaterii publice proiectul de act normativ: “Proiect de hotărâre  pentru modificarea H.C.L. Satu Mare nr. 132/2022 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare,  în anul 2023”
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, supune dezbaterii publice proiectul de act normativ: “Proiect de hotărâre privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare,  în anul 2024”
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirului uman aparținând domeniului public al municipiului Satu Mare aflat în administrarea Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresele de e-mail: ovidiu.giurgiu@primariasm.ro și office@adpsm.ro sau se depun în scris la camera 5, până la data de 15.03.2023, ora 10.00.
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z. – Ansamblu rezidenţial P+2 în municipiul Satu Mare, Aleea Caritas. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresa de e-mail: arhitectsef@primariasm.ro sau se depun în scris la camera 5, până la data de 09.03.2023, ora 10.00.
Primăria municipiului Satu Mare, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea circulaţiei autovehiculelor din categoria mijloacelor de transport greu în municipiul Satu Mare. Eventualele propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de act normativ, se transmit pe adresa de e-mail: dan.haiduc@primariasm.ro sau se depun în scris la camera 5, până la data de 09.03.2023, ora 10.00.