DISPOZIŢIA nr. 414/10.06.2021 privind convocarea de îndată a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în ședință extraordinară, pe data de 14.06.2021, ora 11:00
Se aduce la cunoștință publică convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 14.06.2021, ora 11:00, prin platforma on-line de videoconferință, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului Municipiului Satu Mare nr. 414/10.06.2021
Documente