ÎNCEPE DISTRIBUIREA PRODUSELOR DE IGIENĂ!
ÎNCEPE DISTRIBUIREA PRODUSELOR DE IGIENĂ!
Primăria Municipiului Satu Mare prin Direcția de Asistență Socială Satu Mare anunță că începând din 5 februarie începe distribuirea pachetelor cu produse de igienă, prin Programul Operațional Ajutoarea Persoanelor Defavorizate 2019-2021. Distribuirea produselor de igienă se va face în locația de pe str Jiului, nr.64, de luni până vineri, între orele 8.00 -14.30. 

Primăria Municipiului Satu Mare prin Direcția de Asistență Socială Satu Mare anunță că începând din 5 februarie începe distribuirea pachetelor cu produse de igienă, prin Programul Operațional Ajutoarea Persoanelor Defavorizate 2019-2021. Distribuirea produselor de igienă se va face în locația de pe str Jiului, nr.64, de luni până vineri, între orele 8.00 -14.30. 

Documentele justificative care dovedesc încadrarea în una dintre categoriile de persoane sunt, după caz:
a) pentru persoanele beneficiare de venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare - borderoul centralizator semnat de primar, cuprinzând toţi titularii aflaţi în plată; 
b) pentru persoanele beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - borderoul centralizator semnat de primar, cuprinzând toţi titularii aflaţi în plată, precum şi membrii de familie a acestora, numărul şi data dispoziţiei primarului privind stabilirea dreptului;
c) pentru persoanele/familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente şi alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchete sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate. Acordarea de sprijin persoanelor aflate temporar în situații critice de viață se va realiza numai în cazul în care există stocuri de alimente după epuizarea distribuirii pentru categoriile anterioare acesteia, prevăzute la lit. a) și b).                          

Conform O.U.G. nr. 84/2020, beneficiarii pachetelor cu produse de igienă distribuite în cadrul POAD sunt:

  • beneficiarii de ajutor social
  • beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei
  • persoanele/familiile aflate temporar în situații critice de viață (victime ale calamităților, persoane dependente etc.), în situații deosebite de vulnerabilitate, precum și cele care locuiesc în așezăminte informale.

La ridicarea produselor de igienă, persoanele beneficiare vor prezenta actul de identitate (original și copie) și copie după certificatul de încadrare în grad de handicap (dacă este cazul). Potrivit O.U.G. nr. 84/2020, persoanele care se încadrează în mai multe categorii beneficiază de produse de igienă aferente unei singure categorii din care fac parte la data acordării.