EXAMEN PROMOVARE CLASA
EXAMEN PROMOVARE CLASA

Primăria Municipiului Satu Mare organizează examen de promovare în clasă pentru funcționarii publici din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor a Municipiului Satu Mare care au absolvit o formă de învățământ superior de lungă durată, în specialitatea în care își desfășoară activitatea, conform art.480 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ și art.144 din H.G nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.