EXAMEN PROMOVARE CLASA
EXAMEN PROMOVARE CLASA
Primăria Municipiului Satu Mare organizează examen de promovare în clasă pentru funcționarii publici din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare care au absolvit o formă de învățământ superior de lungă durată, în specialitatea în care își desfășoară activitatea

Primăria Municipiului Satu Mare organizează examen de promovare în clasă pentru funcționarii publici din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare care au absolvit o formă de învățământ superior de lungă durată, în specialitatea în care își desfășoară activitatea, conform art.480 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ și art.144 din H.G nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Documente