HOTĂRÂREA nr. 4 din 31.01/2024
HOTĂRÂREA nr. 4 din 31.01/2024
Consiliul de Administrație întrunit în ședință extraordinară din data de 31.01.2024. În baza: Convocatorului nr. 398/31.01.2024.

Având în vedere prevederile:


-    Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023;
-    Ordinul nr.6.223/2023 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar.
-    Ordinul nr.4183/2022 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:


1.    Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Unității de învățământ Creșa Satu Mare, conform Anexei 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.


2.    Se aprobă sumele necesare pentru decontarea navetei personalului didactic și didactic auxiliar, conform Anexei 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.


3.    Se aprobă parteneriatul cu unitatea de învățământ Kölcsey Ferenc Satu Mare (Convenție de Practică Profesională).


 

 


  Președinte Consiliu de Administrație                                                                                                                               Întocmit
                     Director,                                                                                                                                                          Secretar,
                   Mekker Erika                                                                                                                                            Ianc Anita Melisza

 

Documente