HOTĂRÂREA nr. 93/25.04.2019
privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „Amenajarea și construirea de piste de biciclete în municipiu: traseul 1: B-dul Lucian Blaga – str. Păulești – dig, str. G. Alexandrescu – P-ța soarelui – dig; traseul 2: B-dul Cloșca (plecare din str. Magnoliei) – Drumul Careiului; precum și realizarea a 4 (patru) sisteme de închiriat biciclete” din Municipiul Satu Mare

 

MODIFICATĂ PRIN HCL NR. 115/30.05.2019

 

                                                               

Documente