×
Hotărârile Consiliului Local
Indicativ Număr Titlu Data
100 /2024
HOTĂRÂREA NR. 100/12.04.2024 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție si a indicatorilor tehnico- economici la obiectivul de investiţie: ,,Modernizarea pistei de bicicliști pod Golescu și construirea unui pasaj suprateran pentru pietoni și bicicliști în intersecția Crinul”
16.04.2024
99 /2024
HOTĂRÂREA NR. 99/12.04.2024 privind asigurarea contribuției proprii în proiectul “Funcționarea pentru anul 2024 a Grupării Europene de Cooperare Teritorială Orașe Europene de Graniță”
16.04.2024
98 /2024
HOTĂRÂREA NR. 98/12.04.2024 privind reîncadrarea proiectului „Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centrul Vechi din municipiul Satu Mare” finanţat în cadrul POR 2014-2020
16.04.2024
97 /2024
HOTĂRÂREA NR. 97/12.04.2024 privind reîncadrarea proiectului „Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centrul Nou din municipiul Satu Mare” finanţat în cadrul POR 2014-2020
16.04.2024
96 /2024
pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL Satu Mare nr. 98/25.04.2019
09.04.2024
95 /2024
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Municipiul Satu Mare, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 3
09.04.2024
94 /2024
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Municipiul Satu Mare, str. Petöfi Sándor nr. 4/A
09.04.2024
93 /2024
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Municipiul Satu Mare, str. Ady Endre nr. 15
09.04.2024
92 /2024
privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezmembrare a imobilului - teren înscris în CF nr. 188587 Satu Mare sub nr. top 219 și vânzarea suprafeței de 254 mp rezultată în urma dezmembrării
09.04.2024
91 /2024
privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 24 din 27.01.2022
09.04.2024
Indicativ
Număr 100 /2024
Titlu
HOTĂRÂREA NR. 100/12.04.2024 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție si a indicatorilor tehnico- economici la obiectivul de investiţie: ,,Modernizarea pistei de bicicliști pod Golescu și construirea unui pasaj suprateran pentru pietoni și bicicliști în intersecția Crinul”
Data
16.04.2024
Indicativ
Număr 99 /2024
Titlu
HOTĂRÂREA NR. 99/12.04.2024 privind asigurarea contribuției proprii în proiectul “Funcționarea pentru anul 2024 a Grupării Europene de Cooperare Teritorială Orașe Europene de Graniță”
Data
16.04.2024
Indicativ
Număr 98 /2024
Titlu
HOTĂRÂREA NR. 98/12.04.2024 privind reîncadrarea proiectului „Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centrul Vechi din municipiul Satu Mare” finanţat în cadrul POR 2014-2020
Data
16.04.2024
Indicativ
Număr 97 /2024
Titlu
HOTĂRÂREA NR. 97/12.04.2024 privind reîncadrarea proiectului „Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centrul Nou din municipiul Satu Mare” finanţat în cadrul POR 2014-2020
Data
16.04.2024
Indicativ
Număr 96 /2024
Titlu
pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL Satu Mare nr. 98/25.04.2019
Data
09.04.2024
Indicativ
Număr 95 /2024
Titlu
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Municipiul Satu Mare, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 3
Data
09.04.2024
Indicativ
Număr 94 /2024
Titlu
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Municipiul Satu Mare, str. Petöfi Sándor nr. 4/A
Data
09.04.2024
Indicativ
Număr 93 /2024
Titlu
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Municipiul Satu Mare, str. Ady Endre nr. 15
Data
09.04.2024
Indicativ
Număr 92 /2024
Titlu
privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezmembrare a imobilului - teren înscris în CF nr. 188587 Satu Mare sub nr. top 219 și vânzarea suprafeței de 254 mp rezultată în urma dezmembrării
Data
09.04.2024
Indicativ
Număr 91 /2024
Titlu
privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 24 din 27.01.2022
Data
09.04.2024