×
Hotărârile Consiliului Local
Indicativ Număr Titlu Data
127 /2023
pentru aprobarea ajustării unor tarife și modificarea unor prevederi contractuale la contractul de servicii publice de salubrizare în Municipiul Satu Mare nr. 336 – 60748 data 17.12.2019
31.03.2023
97 /2023
privind aprobarea îndreptării erorii materiale strecurate în HCL Satu Mare nr. 197/22.07.2021 PUZ -Construire bloc de locuințe cu spații comerciale la parter P+4E+M Amplasament: Satu Mare, str. Corvinilor nr. 8
23.03.2023
96 /2023
privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 465/22.12.2022 privind imobilele cărora li se vor aplica prevederile art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 începând cu anul 2023
14.03.2023
95 /2023
pentru modificarea și completarea HCL nr. 29/26.01.2023
14.03.2023
94 /2023
pentru modificarea Anexei la HCL nr. 281/25.08.2022
14.03.2023
93 /2023
privind numirea comisiei de evaluare și de soluționare a contestațiilor pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă pentru proiecte culturale, sportive și de tineret
14.03.2023
92 /2023
privind îndreptarea erorilor materiale apărute în Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 68/23.02.2023
14.03.2023
91 /2023
privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitarea, modernizarea și dotarea interioară a clădirilor C1 și C2 și Reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirii C3 a Colegiului Național „Mihai Eminescu” Satu Mare,municipiul Satu Mare, str. Mihai Eminescu nr. 5, județul Satu Mare
14.03.2023
90 /2023
privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de interventie și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: „Amenajare pistă de biciclete strada Botizului – Pod Golescu”
14.03.2023
89 /2023
privind însușirea raportului de „Evaluare teren proprietatea publică a municipiului Satu Mare, situat în Piața de Alimente Micro 17- în vederea concesionării” și aprobarea concesionării acestuia proprietarilor spațiilor comerciale cumpărate în temeiul Legii nr. 550/2002
13.03.2023
Indicativ
Număr 127 /2023
Titlu
pentru aprobarea ajustării unor tarife și modificarea unor prevederi contractuale la contractul de servicii publice de salubrizare în Municipiul Satu Mare nr. 336 – 60748 data 17.12.2019
Data
31.03.2023
Indicativ
Număr 97 /2023
Titlu
privind aprobarea îndreptării erorii materiale strecurate în HCL Satu Mare nr. 197/22.07.2021 PUZ -Construire bloc de locuințe cu spații comerciale la parter P+4E+M Amplasament: Satu Mare, str. Corvinilor nr. 8
Data
23.03.2023
Indicativ
Număr 96 /2023
Titlu
privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 465/22.12.2022 privind imobilele cărora li se vor aplica prevederile art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 începând cu anul 2023
Data
14.03.2023
Indicativ
Număr 95 /2023
Titlu
pentru modificarea și completarea HCL nr. 29/26.01.2023
Data
14.03.2023
Indicativ
Număr 94 /2023
Titlu
pentru modificarea Anexei la HCL nr. 281/25.08.2022
Data
14.03.2023
Indicativ
Număr 93 /2023
Titlu
privind numirea comisiei de evaluare și de soluționare a contestațiilor pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă pentru proiecte culturale, sportive și de tineret
Data
14.03.2023
Indicativ
Număr 92 /2023
Titlu
privind îndreptarea erorilor materiale apărute în Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 68/23.02.2023
Data
14.03.2023
Indicativ
Număr 91 /2023
Titlu
privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitarea, modernizarea și dotarea interioară a clădirilor C1 și C2 și Reabilitarea, modernizarea și dotarea clădirii C3 a Colegiului Național „Mihai Eminescu” Satu Mare,municipiul Satu Mare, str. Mihai Eminescu nr. 5, județul Satu Mare
Data
14.03.2023
Indicativ
Număr 90 /2023
Titlu
privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de interventie și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: „Amenajare pistă de biciclete strada Botizului – Pod Golescu”
Data
14.03.2023
Indicativ
Număr 89 /2023
Titlu
privind însușirea raportului de „Evaluare teren proprietatea publică a municipiului Satu Mare, situat în Piața de Alimente Micro 17- în vederea concesionării” și aprobarea concesionării acestuia proprietarilor spațiilor comerciale cumpărate în temeiul Legii nr. 550/2002
Data
13.03.2023