×
Hotărârile Consiliului Local
Indicativ Număr Titlu Data
412 /2023
privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Satu Mare pentru anul școlar 2024 – 2025
08.01.2024
411 /2023
privind aprobarea „Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Satu Mare”
29.12.2023
410 /2023
pentru modificarea și completarea H.C.L. Satu Mare nr. 136/2023 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în Municipiul Satu Mare, în anul 2024
29.12.2023
409 /2023
privind însușirea documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul teren identificat prin CF nr. 189671 Satu Mare, situat în Municipiul Satu Mare, str. Magnoliei nr. 30
08.01.2024
408 /2023
privind aprobarea modului de valorificare și a prețului pentru o cantitate de 49,5 mc, masă lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare
08.01.2024
407 /2023
privind darea în folosință gratuită a unei părți din imobilul situat în municipiul Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr. 19, către Asociația Nevăzătorilor din România - Filiala județeană Satu Mare
08.01.2024
406 /2023
privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Satu Mare în domeniul public al comunei Supur, județul Satu Mare a bustului poetului Petőfi Sándor
08.01.2024
405 /2023
privind aprobarea documentației P.U.Z. – Imobil de locuit Municipiul Satu Mare, Str. Diana, Nr. 7, Nr. Cad. 188331
08.01.2024
404 /2023
privind aprobarea documentației P.U.Z. – Lotizare în vederea amenajării zonei de agrement și introducerea terenurilor în intravilan, Satu Mare, zona str. Gorunului
08.01.2024
403 /2023
privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local Satu Mare, pe anul 2023
08.01.2024
Indicativ
Număr 412 /2023
Titlu
privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Satu Mare pentru anul școlar 2024 – 2025
Data
08.01.2024
Indicativ
Număr 411 /2023
Titlu
privind aprobarea „Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Satu Mare”
Data
29.12.2023
Indicativ
Număr 410 /2023
Titlu
pentru modificarea și completarea H.C.L. Satu Mare nr. 136/2023 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în Municipiul Satu Mare, în anul 2024
Data
29.12.2023
Indicativ
Număr 409 /2023
Titlu
privind însușirea documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul teren identificat prin CF nr. 189671 Satu Mare, situat în Municipiul Satu Mare, str. Magnoliei nr. 30
Data
08.01.2024
Indicativ
Număr 408 /2023
Titlu
privind aprobarea modului de valorificare și a prețului pentru o cantitate de 49,5 mc, masă lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare
Data
08.01.2024
Indicativ
Număr 407 /2023
Titlu
privind darea în folosință gratuită a unei părți din imobilul situat în municipiul Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr. 19, către Asociația Nevăzătorilor din România - Filiala județeană Satu Mare
Data
08.01.2024
Indicativ
Număr 406 /2023
Titlu
privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Satu Mare în domeniul public al comunei Supur, județul Satu Mare a bustului poetului Petőfi Sándor
Data
08.01.2024
Indicativ
Număr 405 /2023
Titlu
privind aprobarea documentației P.U.Z. – Imobil de locuit Municipiul Satu Mare, Str. Diana, Nr. 7, Nr. Cad. 188331
Data
08.01.2024
Indicativ
Număr 404 /2023
Titlu
privind aprobarea documentației P.U.Z. – Lotizare în vederea amenajării zonei de agrement și introducerea terenurilor în intravilan, Satu Mare, zona str. Gorunului
Data
08.01.2024
Indicativ
Număr 403 /2023
Titlu
privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local Satu Mare, pe anul 2023
Data
08.01.2024