×
Hotărârile Consiliului Local
Indicativ Număr Titlu Data
484 /2022
privind însușirea documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul teren identificat prin CF nr. 185041 Satu Mare, situat în Municipiul Satu Mare, str. George Călinescu nr. 112/a
06.01.2023
483 /2022
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Satu Mare, str. Ceahlăului nr. 10
06.01.2023
482 /2022
privind însușirea documentațiilor cadastrale de primă înscriere a unor imobile teren din municipiul Satu Mare, cu destinația de drum
06.01.2023
481 /2022
privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire la licitație a cantității de 31,2 mc. masă lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare
06.01.2023
Modificat 480 /2022
privind aprobarea prețurilor de referință și a volumului masei lemnoase destinată valorificării, producţia anului 2023 provenită din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Satu Mare
06.01.2023
479 /2022
pentru modificarea art.3 pct.2 din Anexa nr.3 la H.C.L. Satu Mare nr.119/30.05.2019 privind înființarea unor servicii sociale în subordinea Direcției de Asistenţă Socială Satu Mare și aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale
06.01.2023
478 /2022
privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiţie: „Extindere rețea de apă str. Ștefan Ștețiu, str. Andron Ioniță, str. Recoltei, din Municipiul Satu Mare, Județul Satu Mare”
06.01.2023
477 /2022
06.01.2023
476 /2022
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extinderea iluminatului public pe strada Lazarului”
06.01.2023
475 /2022
privind aprobarea a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: ,,Pista de biciclete pe coronamentul digului mal drept al râului Someș din dreptul străzii Fântânii spre comuna Odoreu”
06.01.2023
Indicativ
Număr 484 /2022
Titlu
privind însușirea documentației tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilul teren identificat prin CF nr. 185041 Satu Mare, situat în Municipiul Satu Mare, str. George Călinescu nr. 112/a
Data
06.01.2023
Indicativ
Număr 483 /2022
Titlu
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Satu Mare, str. Ceahlăului nr. 10
Data
06.01.2023
Indicativ
Număr 482 /2022
Titlu
privind însușirea documentațiilor cadastrale de primă înscriere a unor imobile teren din municipiul Satu Mare, cu destinația de drum
Data
06.01.2023
Indicativ
Număr 481 /2022
Titlu
privind aprobarea modului de valorificare și a prețului de pornire la licitație a cantității de 31,2 mc. masă lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare
Data
06.01.2023
Indicativ Modificat
Număr 480 /2022
Titlu
privind aprobarea prețurilor de referință și a volumului masei lemnoase destinată valorificării, producţia anului 2023 provenită din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Satu Mare
Data
06.01.2023
Indicativ
Număr 479 /2022
Titlu
pentru modificarea art.3 pct.2 din Anexa nr.3 la H.C.L. Satu Mare nr.119/30.05.2019 privind înființarea unor servicii sociale în subordinea Direcției de Asistenţă Socială Satu Mare și aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale
Data
06.01.2023
Indicativ
Număr 478 /2022
Titlu
privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiţie: „Extindere rețea de apă str. Ștefan Ștețiu, str. Andron Ioniță, str. Recoltei, din Municipiul Satu Mare, Județul Satu Mare”
Data
06.01.2023
Indicativ
Număr 477 /2022
Titlu
Data
06.01.2023
Indicativ
Număr 476 /2022
Titlu
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extinderea iluminatului public pe strada Lazarului”
Data
06.01.2023
Indicativ
Număr 475 /2022
Titlu
privind aprobarea a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: ,,Pista de biciclete pe coronamentul digului mal drept al râului Someș din dreptul străzii Fântânii spre comuna Odoreu”
Data
06.01.2023