×
Hotărârile Consiliului Local
Indicativ Număr Titlu Data
474 /2022
privind desemnarea a doi consilieri locali în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Satu Mare
06.01.2023
Abrogat 473 /2022
privind aprobarea Statului de funcții al Primăriei Municipiului Satu Mare
06.01.2023
472 /2022
privind aprobarea documentației P.U.Z. – Zonă mixtă: servicii şi depozitare cu funcţiuni compatibile şi complementare, în municipiul Satu Mare, str. Pinului
06.01.2023
471 /2022
privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe nerambursabile al Municipiului Satu Mare, la Trim. IV 2022
06.01.2023
470 /2022
privind aprobarea execuţiei bugetului creditelor interne al municipiului Satu Mare, la TRIM. IV 2022
06.01.2023
469 /2022
privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, la TRIM. IV 2022
06.01.2023
468 /2022
privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local Satu Mare, pe anul 2022
06.01.2023
467 /2022
privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Satu Mare pe anul 2022
06.01.2023
466 /2022
privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 2 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 50/2022
06.01.2023
Modificat 465 /2022
privind imobilele cărora li se vor aplica prevederile art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015, începând cu anul 2023
06.01.2023
Indicativ
Număr 474 /2022
Titlu
privind desemnarea a doi consilieri locali în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Satu Mare
Data
06.01.2023
Indicativ Abrogat
Număr 473 /2022
Titlu
privind aprobarea Statului de funcții al Primăriei Municipiului Satu Mare
Data
06.01.2023
Indicativ
Număr 472 /2022
Titlu
privind aprobarea documentației P.U.Z. – Zonă mixtă: servicii şi depozitare cu funcţiuni compatibile şi complementare, în municipiul Satu Mare, str. Pinului
Data
06.01.2023
Indicativ
Număr 471 /2022
Titlu
privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe nerambursabile al Municipiului Satu Mare, la Trim. IV 2022
Data
06.01.2023
Indicativ
Număr 470 /2022
Titlu
privind aprobarea execuţiei bugetului creditelor interne al municipiului Satu Mare, la TRIM. IV 2022
Data
06.01.2023
Indicativ
Număr 469 /2022
Titlu
privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, la TRIM. IV 2022
Data
06.01.2023
Indicativ
Număr 468 /2022
Titlu
privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local Satu Mare, pe anul 2022
Data
06.01.2023
Indicativ
Număr 467 /2022
Titlu
privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Satu Mare pe anul 2022
Data
06.01.2023
Indicativ
Număr 466 /2022
Titlu
privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 2 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 50/2022
Data
06.01.2023
Indicativ Modificat
Număr 465 /2022
Titlu
privind imobilele cărora li se vor aplica prevederile art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015, începând cu anul 2023
Data
06.01.2023