×
Hotărârile Consiliului Local
Indicativ Număr Titlu Data
392 /2023
pentru asocierea Municipiului Satu Mare cu unitățile administrativ-teritoriale din județul Satu Mare în cadrul ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MANAGEMENTUL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL SATU MARE
19.12.2023
391 /2023
privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Satu Mare pe anul 2023
19.12.2023
Abrogat 390 /2023
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare clădire Centru de zi pentru seniori situată în Municipiul Satu Mare strada Parcului nr. 1”
07.12.2023
389 /2023
privind aprobarea finanțării cheltuielilor necesare asigurării mentenanței obiectivului din cadrul proiectului tip de investiții „Bazin de înot didactic și agrement în municipiul Satu Mare, str. Crişan nr. 37, Județul Satu Mare”
07.12.2023
388 /2023
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Municipiul Satu Mare, str. Ștrandului nr. 9
07.12.2023
387 /2023
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Municipiul Satu Mare, str. Wolfenbüttel nr. 42
07.12.2023
386 /2023
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Municipiul Satu Mare, str. Tudor Vladimirescu nr. 14
07.12.2023
385 /2023
privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire a imobilului - teren înscris în CF nr. 14210 Satu Mare sub nr. top 4384/16 și vânzarea suprafeței de 174 mp rezultată în urma dezlipirii
07.12.2023
384 /2023
privind emiterea acordului solicitat prin certificatul de urbanism nr. 444/30.06.2023
07.12.2023
383 /2023
privind aprobarea încheierii unui contract de comodat cu privire la imobilul situat în Municipiul Satu Mare str. Inăului nr. 30
07.12.2023
Indicativ
Număr 392 /2023
Titlu
pentru asocierea Municipiului Satu Mare cu unitățile administrativ-teritoriale din județul Satu Mare în cadrul ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU MANAGEMENTUL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL SATU MARE
Data
19.12.2023
Indicativ
Număr 391 /2023
Titlu
privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Satu Mare pe anul 2023
Data
19.12.2023
Indicativ Abrogat
Număr 390 /2023
Titlu
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare clădire Centru de zi pentru seniori situată în Municipiul Satu Mare strada Parcului nr. 1”
Data
07.12.2023
Indicativ
Număr 389 /2023
Titlu
privind aprobarea finanțării cheltuielilor necesare asigurării mentenanței obiectivului din cadrul proiectului tip de investiții „Bazin de înot didactic și agrement în municipiul Satu Mare, str. Crişan nr. 37, Județul Satu Mare”
Data
07.12.2023
Indicativ
Număr 388 /2023
Titlu
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Municipiul Satu Mare, str. Ștrandului nr. 9
Data
07.12.2023
Indicativ
Număr 387 /2023
Titlu
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Municipiul Satu Mare, str. Wolfenbüttel nr. 42
Data
07.12.2023
Indicativ
Număr 386 /2023
Titlu
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Municipiul Satu Mare, str. Tudor Vladimirescu nr. 14
Data
07.12.2023
Indicativ
Număr 385 /2023
Titlu
privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire a imobilului - teren înscris în CF nr. 14210 Satu Mare sub nr. top 4384/16 și vânzarea suprafeței de 174 mp rezultată în urma dezlipirii
Data
07.12.2023
Indicativ
Număr 384 /2023
Titlu
privind emiterea acordului solicitat prin certificatul de urbanism nr. 444/30.06.2023
Data
07.12.2023
Indicativ
Număr 383 /2023
Titlu
privind aprobarea încheierii unui contract de comodat cu privire la imobilul situat în Municipiul Satu Mare str. Inăului nr. 30
Data
07.12.2023