×
Hotărârile Consiliului Local
Indicativ Număr Titlu Data
198 /2019
privind aprobarea documentaţiei P.U.D. - Construire imobil de locuit P+2- locuinţe colective în municipiul Satu Mare, B-dul Unirii nr. 17
26.09.2019
197 /2019
privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Zonă mixtă – instituţii-servicii, depozitare, amplasament: municipiul Satu Mare, str. Aurel Vlaicu, nr. cad. 170508, 175646
26.09.2019
Modificat 196 /2019
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 170/25.07.2019 pentru aprobarea delegării gestiunii serviciului de salubrizare în municipiul Satu Mare, prin contract de concesiune
26.09.2019
Abrogat 195 /2019
privind modificarea Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare
26.09.2019
194 /2019
privind stabilirea normativelor de cheltuieli și a măsurilor necesare în vederea desfășurării normale și eficiente a acțiunilor de protocol în țară a Unităţii Administrativ – Teritoriale Municipiul Satu Mare
26.09.2019
193 /2019
privind atribuirea denumirii unei alei din municipiul Satu Mare „ALEEA AUGUSTIN FERENȚIU”
26.09.2019
192 /2019
privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2019
26.09.2019
191 /2019
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al municipiului Satu Mare din luna octombrie 2019
26.09.2019
190 /2019
privind modificarea unor comisii de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare
26.09.2019
189 /2019
privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Kerekes Rodica
26.09.2019
Indicativ
Număr 198 /2019
Titlu
privind aprobarea documentaţiei P.U.D. - Construire imobil de locuit P+2- locuinţe colective în municipiul Satu Mare, B-dul Unirii nr. 17
Data
26.09.2019
Indicativ
Număr 197 /2019
Titlu
privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - Zonă mixtă – instituţii-servicii, depozitare, amplasament: municipiul Satu Mare, str. Aurel Vlaicu, nr. cad. 170508, 175646
Data
26.09.2019
Indicativ Modificat
Număr 196 /2019
Titlu
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 170/25.07.2019 pentru aprobarea delegării gestiunii serviciului de salubrizare în municipiul Satu Mare, prin contract de concesiune
Data
26.09.2019
Indicativ Abrogat
Număr 195 /2019
Titlu
privind modificarea Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare
Data
26.09.2019
Indicativ
Număr 194 /2019
Titlu
privind stabilirea normativelor de cheltuieli și a măsurilor necesare în vederea desfășurării normale și eficiente a acțiunilor de protocol în țară a Unităţii Administrativ – Teritoriale Municipiul Satu Mare
Data
26.09.2019
Indicativ
Număr 193 /2019
Titlu
privind atribuirea denumirii unei alei din municipiul Satu Mare „ALEEA AUGUSTIN FERENȚIU”
Data
26.09.2019
Indicativ
Număr 192 /2019
Titlu
privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2019
Data
26.09.2019
Indicativ
Număr 191 /2019
Titlu
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al municipiului Satu Mare din luna octombrie 2019
Data
26.09.2019
Indicativ
Număr 190 /2019
Titlu
privind modificarea unor comisii de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare
Data
26.09.2019
Indicativ
Număr 189 /2019
Titlu
privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Kerekes Rodica
Data
26.09.2019