×
Hotărârile Consiliului Local
Indicativ Număr Titlu Data
Modificat 259 /2019
privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcţiilor, curţi, grădini
28.11.2019
258 /2019
privind declararea terenului în suprafață de 6373 mp, înscris în CF nr. 175616 Satu Mare, nr. top 175616, ca bun de interes public local
28.11.2019
257 /2019
pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 161/27.06.2013 privind trecerea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat a clădirilor necesare desfăşurării procesului de învăţământ şi a terenului aferent
28.11.2019
256 /2019
privind modificarea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul municipiului Satu Mare
28.11.2019
Abrogat 255 /2019
privind modificarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice
28.11.2019
Abrogat 254 /2019
privind modificarea Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare
28.11.2019
Abrogat 253 /2019
privind modificarea  Comisiei de identificare și selecție a firmelor locatare din Centrul Tehnologic, de Inovare și de Afaceri în municipiul Satu Mare
28.11.2019
252 /2019
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 122/31.05.2018 privind asigurarea contribuţiei proprii în proiectul “Developing cross-border culture: Revitalised theatres in Satu Mare and Uzhgorod”
28.11.2019
251 /2019
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 183/29.08.2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centrul Vechi” precum şi a cheltuielilor aferente proiectului
28.11.2019
250 /2019
privind aprobarea prețurilor de referință și a volumului masei lemnoase destinată valorificării, producția anului 2020 provenită din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Satu Mare
28.11.2019
Indicativ Modificat
Număr 259 /2019
Titlu
privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al municipiului Satu Mare, aferente construcţiilor, curţi, grădini
Data
28.11.2019
Indicativ
Număr 258 /2019
Titlu
privind declararea terenului în suprafață de 6373 mp, înscris în CF nr. 175616 Satu Mare, nr. top 175616, ca bun de interes public local
Data
28.11.2019
Indicativ
Număr 257 /2019
Titlu
pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 161/27.06.2013 privind trecerea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat a clădirilor necesare desfăşurării procesului de învăţământ şi a terenului aferent
Data
28.11.2019
Indicativ
Număr 256 /2019
Titlu
privind modificarea Comisiei Locale de Ordine Publică la nivelul municipiului Satu Mare
Data
28.11.2019
Indicativ Abrogat
Număr 255 /2019
Titlu
privind modificarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice
Data
28.11.2019
Indicativ Abrogat
Număr 254 /2019
Titlu
privind modificarea Comitetului Director al Clubului Sportiv Municipal Satu Mare
Data
28.11.2019
Indicativ Abrogat
Număr 253 /2019
Titlu
privind modificarea  Comisiei de identificare și selecție a firmelor locatare din Centrul Tehnologic, de Inovare și de Afaceri în municipiul Satu Mare
Data
28.11.2019
Indicativ
Număr 252 /2019
Titlu
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 122/31.05.2018 privind asigurarea contribuţiei proprii în proiectul “Developing cross-border culture: Revitalised theatres in Satu Mare and Uzhgorod”
Data
28.11.2019
Indicativ
Număr 251 /2019
Titlu
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 183/29.08.2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centrul Vechi” precum şi a cheltuielilor aferente proiectului
Data
28.11.2019
Indicativ
Număr 250 /2019
Titlu
privind aprobarea prețurilor de referință și a volumului masei lemnoase destinată valorificării, producția anului 2020 provenită din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Satu Mare
Data
28.11.2019