×
Hotărârile Consiliului Local
Indicativ Număr Titlu Data
90 /2024
privind însușirea documentației cadastrale de primă înregistrare a unui teren în suprafață de 485 mp, situat în Municipiul Satu Mare, str. B. P. Hașdeu nr. 34
09.04.2024
89 /2024
privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Satu Mare a unui imobil teren în suprafață de 611 mp, identificat prin CF nr. 174471 Satu Mare
09.04.2024
88 /2024
pentru modificarea și actualizarea unor clauze din contractul de concesiune nr. 675/15.06.2006
09.04.2024
87 /2024
privind modificarea unor clauze din contractul de concesiune nr. 465/09.01.2006
09.04.2024
86 /2024
privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii, construite prin programul A.N.L., valabilă pentru anul 2024
09.04.2024
85 /2024
privind modificarea Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr. 231/2018
09.04.2024
84 /2024
privind aprobarea recoltării și a modului de valorificare a masei lemnoase, partida 2300145400740 – Pădurea Mare, provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare
09.04.2024
83 /2024
privind aprobarea modului de valorificare și a prețului pentru o cantitate de 2,7 mc. buștean gater, masă lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare
09.04.2024
82 /2024
privind aprobarea vânzării unei cantități de 74,40 mc. sortiment lemn de foc, pentru consumul propriu al unităților de interes local, masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare
09.04.2024
81 /2024
pentru modificarea Anexei nr. 1 și a Anexei nr. 2 la H.C.L. Satu Mare nr. 40/29.02.2024
09.04.2024
Indicativ
Număr 90 /2024
Titlu
privind însușirea documentației cadastrale de primă înregistrare a unui teren în suprafață de 485 mp, situat în Municipiul Satu Mare, str. B. P. Hașdeu nr. 34
Data
09.04.2024
Indicativ
Număr 89 /2024
Titlu
privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Satu Mare a unui imobil teren în suprafață de 611 mp, identificat prin CF nr. 174471 Satu Mare
Data
09.04.2024
Indicativ
Număr 88 /2024
Titlu
pentru modificarea și actualizarea unor clauze din contractul de concesiune nr. 675/15.06.2006
Data
09.04.2024
Indicativ
Număr 87 /2024
Titlu
privind modificarea unor clauze din contractul de concesiune nr. 465/09.01.2006
Data
09.04.2024
Indicativ
Număr 86 /2024
Titlu
privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri destinate închirierii, construite prin programul A.N.L., valabilă pentru anul 2024
Data
09.04.2024
Indicativ
Număr 85 /2024
Titlu
privind modificarea Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr. 231/2018
Data
09.04.2024
Indicativ
Număr 84 /2024
Titlu
privind aprobarea recoltării și a modului de valorificare a masei lemnoase, partida 2300145400740 – Pădurea Mare, provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare
Data
09.04.2024
Indicativ
Număr 83 /2024
Titlu
privind aprobarea modului de valorificare și a prețului pentru o cantitate de 2,7 mc. buștean gater, masă lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare
Data
09.04.2024
Indicativ
Număr 82 /2024
Titlu
privind aprobarea vânzării unei cantități de 74,40 mc. sortiment lemn de foc, pentru consumul propriu al unităților de interes local, masă lemnoasă fasonată provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare
Data
09.04.2024
Indicativ
Număr 81 /2024
Titlu
pentru modificarea Anexei nr. 1 și a Anexei nr. 2 la H.C.L. Satu Mare nr. 40/29.02.2024
Data
09.04.2024