×
Hotărârile Consiliului Local
Indicativ Număr Titlu Data
480 /2022
privind aprobarea prețurilor de referință și a volumului masei lemnoase destinată valorificării, producţia anului 2023 provenită din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Satu Mare
06.01.2023
479 /2022
pentru modificarea art.3 pct.2 din Anexa nr.3 la H.C.L. Satu Mare nr.119/30.05.2019 privind înființarea unor servicii sociale în subordinea Direcției de Asistenţă Socială Satu Mare și aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale
06.01.2023
478 /2022
privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiţie: „Extindere rețea de apă str. Ștefan Ștețiu, str. Andron Ioniță, str. Recoltei, din Municipiul Satu Mare, Județul Satu Mare”
06.01.2023
477 /2022
06.01.2023
476 /2022
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extinderea iluminatului public pe strada Lazarului”
06.01.2023
475 /2022
privind aprobarea a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: ,,Pista de biciclete pe coronamentul digului mal drept al râului Someș din dreptul străzii Fântânii spre comuna Odoreu”
06.01.2023
474 /2022
privind desemnarea a doi consilieri locali în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Satu Mare
06.01.2023
473 /2022
privind aprobarea Statului de funcții al Primăriei Municipiului Satu Mare
06.01.2023
472 /2022
privind aprobarea documentației P.U.Z. – Zonă mixtă: servicii şi depozitare cu funcţiuni compatibile şi complementare, în municipiul Satu Mare, str. Pinului
06.01.2023
471 /2022
privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe nerambursabile al Municipiului Satu Mare, la Trim. IV 2022
06.01.2023
Indicativ
Număr 480 /2022
Titlu
privind aprobarea prețurilor de referință și a volumului masei lemnoase destinată valorificării, producţia anului 2023 provenită din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Satu Mare
Data
06.01.2023
Indicativ
Număr 479 /2022
Titlu
pentru modificarea art.3 pct.2 din Anexa nr.3 la H.C.L. Satu Mare nr.119/30.05.2019 privind înființarea unor servicii sociale în subordinea Direcției de Asistenţă Socială Satu Mare și aprobarea Regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale
Data
06.01.2023
Indicativ
Număr 478 /2022
Titlu
privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici la obiectivul de investiţie: „Extindere rețea de apă str. Ștefan Ștețiu, str. Andron Ioniță, str. Recoltei, din Municipiul Satu Mare, Județul Satu Mare”
Data
06.01.2023
Indicativ
Număr 477 /2022
Titlu
Data
06.01.2023
Indicativ
Număr 476 /2022
Titlu
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extinderea iluminatului public pe strada Lazarului”
Data
06.01.2023
Indicativ
Număr 475 /2022
Titlu
privind aprobarea a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: ,,Pista de biciclete pe coronamentul digului mal drept al râului Someș din dreptul străzii Fântânii spre comuna Odoreu”
Data
06.01.2023
Indicativ
Număr 474 /2022
Titlu
privind desemnarea a doi consilieri locali în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Satu Mare
Data
06.01.2023
Indicativ
Număr 473 /2022
Titlu
privind aprobarea Statului de funcții al Primăriei Municipiului Satu Mare
Data
06.01.2023
Indicativ
Număr 472 /2022
Titlu
privind aprobarea documentației P.U.Z. – Zonă mixtă: servicii şi depozitare cu funcţiuni compatibile şi complementare, în municipiul Satu Mare, str. Pinului
Data
06.01.2023
Indicativ
Număr 471 /2022
Titlu
privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe nerambursabile al Municipiului Satu Mare, la Trim. IV 2022
Data
06.01.2023