×
Hotărârile Consiliului Local
Indicativ Număr Titlu Data
209 /2018
privind aprobarea cofinanțării investitiilor aferente municipiului Satu Mare din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020, în procent de 2% din valoarea eligibilă a investiției municipiului Satu Mare
30.08.2018
208 /2018
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți municipiului Satu Mare din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020
30.08.2018
207 /2018
privind punerea la dispozitie a terenului/terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente municipiului Satu Mare din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020
30.08.2018
206 /2018
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al municipiului Satu Mare din luna septembrie 2018
30.08.2018
205 /2018
privind aprobarea listei de priorităţi în vederea închirierii locuinţelor sociale şi de necesitate din municipiul Satu Mare
08.08.2018
204 /2018
privind aprobarea Studiului de Oportunitate : ”Crearea unui Sistem de Management al traficului inclusiv Sistem de Monitorizare Video pe teritoriul municipiului Satu Mare”
08.08.2018
203 /2018
privind aprobarea Studiului de Oportunitate : ”Creșterea eficienței transportului public urban de călători prin achiziționarea unor autobuze hibride și asigurarea infrastructurii suport”
08.08.2018
202 /2018
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Satu Mare domnul Kereskényi Gábor să voteze în Adunarea Generală a „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă şi Apă Uzată din judeţul Satu Mare„ aderarea comunei Apa la Asociaţie
19.07.2018
201 /2018
privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. Zonă de locuit cu locuinţe individuale, Amplasament: Satu Mare, Zona B-dul Lucian Blaga- Str. Căprioarei
19.07.2018
200 /2018
privind aprobarea întocmirii şi depunerii unei documentaţii tehnice, inclusiv a unui studiu de fundamentare, în vederea atestării unui areal din municipiul Satu Mare, ca staţiune balneoclimaterică
19.07.2018
Indicativ
Număr 209 /2018
Titlu
privind aprobarea cofinanțării investitiilor aferente municipiului Satu Mare din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020, în procent de 2% din valoarea eligibilă a investiției municipiului Satu Mare
Data
30.08.2018
Indicativ
Număr 208 /2018
Titlu
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți municipiului Satu Mare din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020
Data
30.08.2018
Indicativ
Număr 207 /2018
Titlu
privind punerea la dispozitie a terenului/terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente municipiului Satu Mare din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020
Data
30.08.2018
Indicativ
Număr 206 /2018
Titlu
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al municipiului Satu Mare din luna septembrie 2018
Data
30.08.2018
Indicativ
Număr 205 /2018
Titlu
privind aprobarea listei de priorităţi în vederea închirierii locuinţelor sociale şi de necesitate din municipiul Satu Mare
Data
08.08.2018
Indicativ
Număr 204 /2018
Titlu
privind aprobarea Studiului de Oportunitate : ”Crearea unui Sistem de Management al traficului inclusiv Sistem de Monitorizare Video pe teritoriul municipiului Satu Mare”
Data
08.08.2018
Indicativ
Număr 203 /2018
Titlu
privind aprobarea Studiului de Oportunitate : ”Creșterea eficienței transportului public urban de călători prin achiziționarea unor autobuze hibride și asigurarea infrastructurii suport”
Data
08.08.2018
Indicativ
Număr 202 /2018
Titlu
privind mandatarea reprezentantului Municipiului Satu Mare domnul Kereskényi Gábor să voteze în Adunarea Generală a „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă şi Apă Uzată din judeţul Satu Mare„ aderarea comunei Apa la Asociaţie
Data
19.07.2018
Indicativ
Număr 201 /2018
Titlu
privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. Zonă de locuit cu locuinţe individuale, Amplasament: Satu Mare, Zona B-dul Lucian Blaga- Str. Căprioarei
Data
19.07.2018
Indicativ
Număr 200 /2018
Titlu
privind aprobarea întocmirii şi depunerii unei documentaţii tehnice, inclusiv a unui studiu de fundamentare, în vederea atestării unui areal din municipiul Satu Mare, ca staţiune balneoclimaterică
Data
19.07.2018