×
Hotărârile Consiliului Local
Indicativ Număr Titlu Data
Modificat 172 /2018
privind aprobarea modalităţii de delegare a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe raza administrativ teritorială a municipiului Satu Mare în perioada 2018-2024 a documentaţiei în vederea atribuirii şi atribuirea prestării serviciului
27.06.2018
171 /2018
privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunere de dezlipire a imobilului teren situat în Satu Mare, str. Martirilor Deportaţi nr. 52, înscris în C.F. nr. 162824 cu nr. cadastral 162824
27.06.2018
170 /2018
privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunere de dezlipire a imobilului teren situat în Satu Mare, zona Cubic, înscris în C.F. nr. 177461 sub nr. cadastral 177461
27.06.2018
Modificat 169 /2018
privind darea în administrare către Administrația Domeniului Public Satu Mare a unei autoutiliare precum și a 30 automate de parcare
27.06.2018
168 /2018
privind aprobarea D.A.L.I. – Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economicila obiectivul de investiţie: ,, REABILITARE CLĂDIRE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ OCTAVIAN GOGA” din Municipiul Satu Mare
27.06.2018
167 /2018
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: ,,Reabilitare clădire grădiniță cu program prelungit nr. 6”
27.06.2018
166 /2018
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici la obiectivele de investiţii : ,,Extinderea rețelei de iluminat public pe Aleea Proiectantului, din Municipiul Satu Mare”
27.06.2018
165 /2018
privind actualizarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „ Modernizare infrastructură educațională Lucian Blaga - Reabilitare clădire situată pe strada Ion Vidu, nr. 51-53 (școala gimnazială Lucian Blaga)”
27.06.2018
164 /2018
privind actualizarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici la obiectivele de investiţii: „ Modernizare infrastructură educațională școala gimnazială Mircea Eliade - Reabilitare clădire situată pe strada Mircea Eliade, nr. 3 (școala gimnazială Mircea Eliade)”
27.06.2018
163 /2018
privind aprobarea documentaţiei P.U.D. – Locuinţe colective P+1-2 la front şi P+1 în interiorul parcelei amplasament : Satu Mare, str. Floare de Colţ
27.06.2018
Indicativ Modificat
Număr 172 /2018
Titlu
privind aprobarea modalităţii de delegare a serviciului de transport public local de călători prin curse regulate pe raza administrativ teritorială a municipiului Satu Mare în perioada 2018-2024 a documentaţiei în vederea atribuirii şi atribuirea prestării serviciului
Data
27.06.2018
Indicativ
Număr 171 /2018
Titlu
privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunere de dezlipire a imobilului teren situat în Satu Mare, str. Martirilor Deportaţi nr. 52, înscris în C.F. nr. 162824 cu nr. cadastral 162824
Data
27.06.2018
Indicativ
Număr 170 /2018
Titlu
privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunere de dezlipire a imobilului teren situat în Satu Mare, zona Cubic, înscris în C.F. nr. 177461 sub nr. cadastral 177461
Data
27.06.2018
Indicativ Modificat
Număr 169 /2018
Titlu
privind darea în administrare către Administrația Domeniului Public Satu Mare a unei autoutiliare precum și a 30 automate de parcare
Data
27.06.2018
Indicativ
Număr 168 /2018
Titlu
privind aprobarea D.A.L.I. – Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economicila obiectivul de investiţie: ,, REABILITARE CLĂDIRE ŞCOALĂ GIMNAZIALĂ OCTAVIAN GOGA” din Municipiul Satu Mare
Data
27.06.2018
Indicativ
Număr 167 /2018
Titlu
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: ,,Reabilitare clădire grădiniță cu program prelungit nr. 6”
Data
27.06.2018
Indicativ
Număr 166 /2018
Titlu
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici la obiectivele de investiţii : ,,Extinderea rețelei de iluminat public pe Aleea Proiectantului, din Municipiul Satu Mare”
Data
27.06.2018
Indicativ
Număr 165 /2018
Titlu
privind actualizarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „ Modernizare infrastructură educațională Lucian Blaga - Reabilitare clădire situată pe strada Ion Vidu, nr. 51-53 (școala gimnazială Lucian Blaga)”
Data
27.06.2018
Indicativ
Număr 164 /2018
Titlu
privind actualizarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici la obiectivele de investiţii: „ Modernizare infrastructură educațională școala gimnazială Mircea Eliade - Reabilitare clădire situată pe strada Mircea Eliade, nr. 3 (școala gimnazială Mircea Eliade)”
Data
27.06.2018
Indicativ
Număr 163 /2018
Titlu
privind aprobarea documentaţiei P.U.D. – Locuinţe colective P+1-2 la front şi P+1 în interiorul parcelei amplasament : Satu Mare, str. Floare de Colţ
Data
27.06.2018