×
Hotărârile Consiliului Local
Indicativ Număr Titlu Data
159 /2018
privind completarea denumirii Centrului Social de Urgență pentru Adulți din subordinea Serviciului Public de Asistenţă Socială Satu Mare în Centrul Social de Urgență pentru Adulți – Adăpost de noapte
27.06.2018
158 /2018
pentru aprobarea modificării și completării HCL nr. 107/26.04.2018 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a pășunilor proprietatea municipiului Satu Mare precum și a aprobării închirierii pajiștilor
27.06.2018
157 /2018
pentru modificarea Anexei nr. 5 la HCL nr. 69/29.03.2018 privind aprobarea prețurilor și a volumului masei lemnoase destinată valorificării, producţia anului 2018, provenită din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Satu Mare
27.06.2018
156 /2018
privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018
27.06.2018
155 /2018
privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2018
27.06.2018
154 /2018
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al municipiului Satu Mare din luna iulie 2018
27.06.2018
153 /2018
privind aprobarea intenţiei de asociere între Municipiul Satu Mare, Liceul cu Program Sportiv şi Federaţia Română de Fotbal
31.05.2018
152 /2018
pentru modificarea H.C.L. nr. 104/10.05.2016 privind acordarea în folosinţă gratuită Parohiei Satu Mare VII - Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena a imobilului teren înscris în CF nr. 151661 situat în Satu Mare, B-dul Lalelei
31.05.2018
151 /2018
privind însuşirea documentaţiei cadastrale de primă înscriere a terenului în suprafaţă de 22 120 mp aflat în zona inundabilă a râului Someș
31.05.2018
150 /2018
privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunere de dezlipire a imobilului - teren, înscris în CF nr. 10656 Satu Mare cu nr. top 13595/11 și vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 870 mp, situat în Satu Mare, str. Teilor nr.18
31.05.2018
Indicativ
Număr 159 /2018
Titlu
privind completarea denumirii Centrului Social de Urgență pentru Adulți din subordinea Serviciului Public de Asistenţă Socială Satu Mare în Centrul Social de Urgență pentru Adulți – Adăpost de noapte
Data
27.06.2018
Indicativ
Număr 158 /2018
Titlu
pentru aprobarea modificării și completării HCL nr. 107/26.04.2018 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a pășunilor proprietatea municipiului Satu Mare precum și a aprobării închirierii pajiștilor
Data
27.06.2018
Indicativ
Număr 157 /2018
Titlu
pentru modificarea Anexei nr. 5 la HCL nr. 69/29.03.2018 privind aprobarea prețurilor și a volumului masei lemnoase destinată valorificării, producţia anului 2018, provenită din fondul forestier proprietatea publică a municipiului Satu Mare
Data
27.06.2018
Indicativ
Număr 156 /2018
Titlu
privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului Local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2018
Data
27.06.2018
Indicativ
Număr 155 /2018
Titlu
privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare, pe anul 2018
Data
27.06.2018
Indicativ
Număr 154 /2018
Titlu
privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele Consiliului local al municipiului Satu Mare din luna iulie 2018
Data
27.06.2018
Indicativ
Număr 153 /2018
Titlu
privind aprobarea intenţiei de asociere între Municipiul Satu Mare, Liceul cu Program Sportiv şi Federaţia Română de Fotbal
Data
31.05.2018
Indicativ
Număr 152 /2018
Titlu
pentru modificarea H.C.L. nr. 104/10.05.2016 privind acordarea în folosinţă gratuită Parohiei Satu Mare VII - Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena a imobilului teren înscris în CF nr. 151661 situat în Satu Mare, B-dul Lalelei
Data
31.05.2018
Indicativ
Număr 151 /2018
Titlu
privind însuşirea documentaţiei cadastrale de primă înscriere a terenului în suprafaţă de 22 120 mp aflat în zona inundabilă a râului Someș
Data
31.05.2018
Indicativ
Număr 150 /2018
Titlu
privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cu propunere de dezlipire a imobilului - teren, înscris în CF nr. 10656 Satu Mare cu nr. top 13595/11 și vânzarea prin negociere directă a suprafeței de 870 mp, situat în Satu Mare, str. Teilor nr.18
Data
31.05.2018