×
Hotărârile Consiliului Local
Indicativ Număr Titlu Data
80 /2024
privind participarea Municipiului Satu Mare la „Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate” cu proiectul „Extindere rețele de apă potabilă și rețele de canalizare în Municipiul Satu Mare”
09.04.2024
79 /2024
privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Extindere rețele de apă potabilă și canalizare menajeră, Sătmărel - Zona 2, Municipiul Satu Mare, Județul Satu Mare”
09.04.2024
78 /2024
privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de apă potabilă, rețea de canalizare menajeră cu stație de pompare, Sătmărel – Zona 1”, Municipiul Satu Mare, județul Satu Mare
09.04.2024
77 /2024
privind aprobarea documentației P.U.Z. – Ansamblu de locuințe unifamiliale – Lotizare și acceptarea ofertei de donație, Satu Mare, str. Odoreului nr. 47A
09.04.2024
76 /2024
privind aprobarea „Planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Satu Mare” finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European SEE 2014-2021, Programul „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme”(RO-Mediu)
09.04.2024
75 /2024
privind aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale de membru al Asociaţiei Municipiilor din România
09.04.2024
74 /2024
privind aprobarea rectificării Bugetului creditelor interne al Municipiului Satu Mare pe anul 2024
08.04.2024
73 /2024
privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local Satu Mare, pe anul 2024
08.04.2024
72 /2024
privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 136/2023 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în Municipiul Satu Mare, în anul 2024
08.04.2024
71 /2024
privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru luna aprilie 2024
08.04.2024
Indicativ
Număr 80 /2024
Titlu
privind participarea Municipiului Satu Mare la „Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate” cu proiectul „Extindere rețele de apă potabilă și rețele de canalizare în Municipiul Satu Mare”
Data
09.04.2024
Indicativ
Număr 79 /2024
Titlu
privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Extindere rețele de apă potabilă și canalizare menajeră, Sătmărel - Zona 2, Municipiul Satu Mare, Județul Satu Mare”
Data
09.04.2024
Indicativ
Număr 78 /2024
Titlu
privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de apă potabilă, rețea de canalizare menajeră cu stație de pompare, Sătmărel – Zona 1”, Municipiul Satu Mare, județul Satu Mare
Data
09.04.2024
Indicativ
Număr 77 /2024
Titlu
privind aprobarea documentației P.U.Z. – Ansamblu de locuințe unifamiliale – Lotizare și acceptarea ofertei de donație, Satu Mare, str. Odoreului nr. 47A
Data
09.04.2024
Indicativ
Număr 76 /2024
Titlu
privind aprobarea „Planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Satu Mare” finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European SEE 2014-2021, Programul „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme”(RO-Mediu)
Data
09.04.2024
Indicativ
Număr 75 /2024
Titlu
privind aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale de membru al Asociaţiei Municipiilor din România
Data
09.04.2024
Indicativ
Număr 74 /2024
Titlu
privind aprobarea rectificării Bugetului creditelor interne al Municipiului Satu Mare pe anul 2024
Data
08.04.2024
Indicativ
Număr 73 /2024
Titlu
privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local Satu Mare, pe anul 2024
Data
08.04.2024
Indicativ
Număr 72 /2024
Titlu
privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în Anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 136/2023 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în Municipiul Satu Mare, în anul 2024
Data
08.04.2024
Indicativ
Număr 71 /2024
Titlu
privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru luna aprilie 2024
Data
08.04.2024