×
Hotărârile Consiliului Local
Indicativ Număr Titlu Data
470 /2022
privind aprobarea execuţiei bugetului creditelor interne al municipiului Satu Mare, la TRIM. IV 2022
06.01.2023
469 /2022
privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, la TRIM. IV 2022
06.01.2023
468 /2022
privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local Satu Mare, pe anul 2022
06.01.2023
467 /2022
privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Satu Mare pe anul 2022
06.01.2023
466 /2022
privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 2 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 50/2022
06.01.2023
465 /2022
privind imobilele cărora li se vor aplica prevederile art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015, începând cu anul 2023
06.01.2023
464 /2022
privind stabilirea plafonului minim al obligațiilor fiscale restante datorate de către debitorii persoane juridice care urmează a fi publicate
28.12.2022
463 /2022
privind procedura de publicare a listei contribuabililor persoane juridice care au declarat şi au achitat la scadenţă obligaţiile fiscale de plată şi care nu au obligaţii restante
28.12.2022
462 /2022
pentru modificarea și completarea H.C.L. Satu Mare nr. 132/2022 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în Municipiul Satu Mare, în anul 2023
28.12.2022
461 /2022
privind aprobarea Regulamentului de organizare și executare a serviciului de transport în regim de taxi pe raza Municipiului Satu Mare
28.12.2022
Indicativ
Număr 470 /2022
Titlu
privind aprobarea execuţiei bugetului creditelor interne al municipiului Satu Mare, la TRIM. IV 2022
Data
06.01.2023
Indicativ
Număr 469 /2022
Titlu
privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli şi a bugetelor instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, la TRIM. IV 2022
Data
06.01.2023
Indicativ
Număr 468 /2022
Titlu
privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local Satu Mare, pe anul 2022
Data
06.01.2023
Indicativ
Număr 467 /2022
Titlu
privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Satu Mare pe anul 2022
Data
06.01.2023
Indicativ
Număr 466 /2022
Titlu
privind aprobarea mandatării domnului Masculic Csaba ca reprezentant al U.A.T Satu Mare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. APASERV Satu Mare S.A. să voteze proiectul de hotărâre înscris la art. 2 pct. 1 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 50/2022
Data
06.01.2023
Indicativ
Număr 465 /2022
Titlu
privind imobilele cărora li se vor aplica prevederile art. 489 alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/2015, începând cu anul 2023
Data
06.01.2023
Indicativ
Număr 464 /2022
Titlu
privind stabilirea plafonului minim al obligațiilor fiscale restante datorate de către debitorii persoane juridice care urmează a fi publicate
Data
28.12.2022
Indicativ
Număr 463 /2022
Titlu
privind procedura de publicare a listei contribuabililor persoane juridice care au declarat şi au achitat la scadenţă obligaţiile fiscale de plată şi care nu au obligaţii restante
Data
28.12.2022
Indicativ
Număr 462 /2022
Titlu
pentru modificarea și completarea H.C.L. Satu Mare nr. 132/2022 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în Municipiul Satu Mare, în anul 2023
Data
28.12.2022
Indicativ
Număr 461 /2022
Titlu
privind aprobarea Regulamentului de organizare și executare a serviciului de transport în regim de taxi pe raza Municipiului Satu Mare
Data
28.12.2022