×
Hotărârile Consiliului Local
Indicativ Număr Titlu Data
Abrogat 70 /2024
pentru modificarea Anexei 1 și a Anexei 2 la H.C.L. Satu Mare nr. 40/29.02.2024
20.03.2024
69 /2024
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare clădire Centru de zi pentru seniori situată în Municipiul Satu Mare strada Parcului nr. 1”
20.03.2024
68 /2024
pentru aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Școlii Gimnaziale “Dr. Vasile Lucaciu" Satu Mare, judeţul Satu Mare în cadrul Programului naţional "Masă sănătoasă" reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 24/2024
20.03.2024
67 /2024
privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Satu Mare pe anul 2024
20.03.2024
66 /2024
privind aprobarea îndreptării erorii materiale strecurată în cuprinsul art. 3 al HCL nr. 84/23.02.2023
12.03.2024
65 /2024
privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.400/21.12.2023
12.03.2024
64 /2024
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Municipiul Satu Mare, str. Fabricii nr. 82
12.03.2024
63 /2024
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8
12.03.2024
62 /2024
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr. 1
12.03.2024
61 /2024
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Satu Mare, str. Agricultorilor nr. 22
12.03.2024
Indicativ Abrogat
Număr 70 /2024
Titlu
pentru modificarea Anexei 1 și a Anexei 2 la H.C.L. Satu Mare nr. 40/29.02.2024
Data
20.03.2024
Indicativ
Număr 69 /2024
Titlu
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții “Reabilitare clădire Centru de zi pentru seniori situată în Municipiul Satu Mare strada Parcului nr. 1”
Data
20.03.2024
Indicativ
Număr 68 /2024
Titlu
pentru aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Școlii Gimnaziale “Dr. Vasile Lucaciu" Satu Mare, judeţul Satu Mare în cadrul Programului naţional "Masă sănătoasă" reglementat prin Hotărârea Guvernului nr. 24/2024
Data
20.03.2024
Indicativ
Număr 67 /2024
Titlu
privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Satu Mare pe anul 2024
Data
20.03.2024
Indicativ
Număr 66 /2024
Titlu
privind aprobarea îndreptării erorii materiale strecurată în cuprinsul art. 3 al HCL nr. 84/23.02.2023
Data
12.03.2024
Indicativ
Număr 65 /2024
Titlu
privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr.400/21.12.2023
Data
12.03.2024
Indicativ
Număr 64 /2024
Titlu
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Municipiul Satu Mare, str. Fabricii nr. 82
Data
12.03.2024
Indicativ
Număr 63 /2024
Titlu
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8
Data
12.03.2024
Indicativ
Număr 62 /2024
Titlu
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr. 1
Data
12.03.2024
Indicativ
Număr 61 /2024
Titlu
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Satu Mare, str. Agricultorilor nr. 22
Data
12.03.2024