×
Hotărârile Consiliului Local
Indicativ Număr Titlu Data
60 /2024
privind radierea construcției – casă din CF nr. 188185 Satu Mare de sub A1.1
12.03.2024
59 /2024
privind darea în folosință gratuită a imobilului în suprafață de 174,76 mp, situat în Municipiul Satu Mare, B-dul Sănătății, Bl. K21 către Agenția Națională Antidrog-Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Satu Mare
12.03.2024
58 /2024
privind însușirea documentațiilor cadastrale de primă înregistrare a unor imobile teren din Municipiul Satu Mare, cu destinația drum de exploatare
12.03.2024
57 /2024
privind aprobarea cuantumului chiriei aferente locuințelor pentru tineri destinate închirierii realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Municipiul Satu Mare, valabilă pentru anul 2024
12.03.2024
56 /2024
privind aprobarea valorificării unei cantități de 9,6 mc. masă lemnoasă, provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare
12.03.2024
55 /2024
privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol electronic al Municipiului Satu Mare în perioada 01.11.2023 – 31.01.2024
12.03.2024
54 /2024
privind aprobarea modului de administrare, în anul 2024, a pajiștilor aflate în domeniul privat al Municipiului Satu Mare
12.03.2024
53 /2024
privind aprobarea bugetului final al proiectului „Modernizare infrastructură educațională Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși” finanţat în cadrul POR 2014-2020
12.03.2024
52 /2024
pentru modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. Satu Mare nr. 99/25.04.2019
12.03.2024
51 /2024
privind aprobarea cooperării Municipiului Satu Mare cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest pentru susținerea proiectului de interes public regional „Platforma Online de Investiții și Inovare Nord-Vest INNO și atragerea investitorilor pentru perioada 2024-2028”, a contribuțiilor financiare anuale, a categoriilor de activități și cheltuieli prevăzute, precum și a bugetului multianual pentru perioada 2024-2028
12.03.2024
Indicativ
Număr 60 /2024
Titlu
privind radierea construcției – casă din CF nr. 188185 Satu Mare de sub A1.1
Data
12.03.2024
Indicativ
Număr 59 /2024
Titlu
privind darea în folosință gratuită a imobilului în suprafață de 174,76 mp, situat în Municipiul Satu Mare, B-dul Sănătății, Bl. K21 către Agenția Națională Antidrog-Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Satu Mare
Data
12.03.2024
Indicativ
Număr 58 /2024
Titlu
privind însușirea documentațiilor cadastrale de primă înregistrare a unor imobile teren din Municipiul Satu Mare, cu destinația drum de exploatare
Data
12.03.2024
Indicativ
Număr 57 /2024
Titlu
privind aprobarea cuantumului chiriei aferente locuințelor pentru tineri destinate închirierii realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în Municipiul Satu Mare, valabilă pentru anul 2024
Data
12.03.2024
Indicativ
Număr 56 /2024
Titlu
privind aprobarea valorificării unei cantități de 9,6 mc. masă lemnoasă, provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare
Data
12.03.2024
Indicativ
Număr 55 /2024
Titlu
privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol electronic al Municipiului Satu Mare în perioada 01.11.2023 – 31.01.2024
Data
12.03.2024
Indicativ
Număr 54 /2024
Titlu
privind aprobarea modului de administrare, în anul 2024, a pajiștilor aflate în domeniul privat al Municipiului Satu Mare
Data
12.03.2024
Indicativ
Număr 53 /2024
Titlu
privind aprobarea bugetului final al proiectului „Modernizare infrastructură educațională Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuși” finanţat în cadrul POR 2014-2020
Data
12.03.2024
Indicativ
Număr 52 /2024
Titlu
pentru modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. Satu Mare nr. 99/25.04.2019
Data
12.03.2024
Indicativ
Număr 51 /2024
Titlu
privind aprobarea cooperării Municipiului Satu Mare cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest pentru susținerea proiectului de interes public regional „Platforma Online de Investiții și Inovare Nord-Vest INNO și atragerea investitorilor pentru perioada 2024-2028”, a contribuțiilor financiare anuale, a categoriilor de activități și cheltuieli prevăzute, precum și a bugetului multianual pentru perioada 2024-2028
Data
12.03.2024