×
Hotărârile Consiliului Local
Indicativ Număr Titlu Data
240 /2023
privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor cu chirie din fondul locativ de stat
09.08.2023
239 /2023
privind aprobarea recoltării, prețului și modului de valorificare a unei cantități de 228,98 mc, masă lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare administrată de Ocolul Silvic Satu Mare
09.08.2023
238 /2023
privind aprobarea recoltării, modalității de aprobare și a prețului cantității de 416,69 mc, masă lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Negrești Oaș
09.08.2023
237 /2023
pentru modificarea Anexei nr. 1.1 - apă, Anexei nr. 1.2 - canal și Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 317/15.09.2022
09.08.2023
236 /2023
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții “Extinderea iluminatului public în jurul Grădiniței nr. 9“
09.08.2023
235 /2023
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții “Extinderea iluminatului public pe strada Vasile Scurtu“
09.08.2023
234 /2023
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții “Extinderea iluminatului public în cvartalul blocului UU 1- UU 13 din Piața Soarelui“
09.08.2023
233 /2023
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul de investiții “Alimentarea cu energie electrică a unor stații de încărcare situate pe b-dul Transilvania“
09.08.2023
232 /2023
privind aprobarea documentației P.U.Z.- ZONĂ DE AGREMENT PRIVAT, în Municipiul Satu Mare, Drumul Petalelor, Nr. Cad. 180433
09.08.2023
231 /2023
privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Primăriei Municipiului Satu Mare
09.08.2023
Indicativ
Număr 240 /2023
Titlu
privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor cu chirie din fondul locativ de stat
Data
09.08.2023
Indicativ
Număr 239 /2023
Titlu
privind aprobarea recoltării, prețului și modului de valorificare a unei cantități de 228,98 mc, masă lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare administrată de Ocolul Silvic Satu Mare
Data
09.08.2023
Indicativ
Număr 238 /2023
Titlu
privind aprobarea recoltării, modalității de aprobare și a prețului cantității de 416,69 mc, masă lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Negrești Oaș
Data
09.08.2023
Indicativ
Număr 237 /2023
Titlu
pentru modificarea Anexei nr. 1.1 - apă, Anexei nr. 1.2 - canal și Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 317/15.09.2022
Data
09.08.2023
Indicativ
Număr 236 /2023
Titlu
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții “Extinderea iluminatului public în jurul Grădiniței nr. 9“
Data
09.08.2023
Indicativ
Număr 235 /2023
Titlu
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții “Extinderea iluminatului public pe strada Vasile Scurtu“
Data
09.08.2023
Indicativ
Număr 234 /2023
Titlu
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții “Extinderea iluminatului public în cvartalul blocului UU 1- UU 13 din Piața Soarelui“
Data
09.08.2023
Indicativ
Număr 233 /2023
Titlu
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul de investiții “Alimentarea cu energie electrică a unor stații de încărcare situate pe b-dul Transilvania“
Data
09.08.2023
Indicativ
Număr 232 /2023
Titlu
privind aprobarea documentației P.U.Z.- ZONĂ DE AGREMENT PRIVAT, în Municipiul Satu Mare, Drumul Petalelor, Nr. Cad. 180433
Data
09.08.2023
Indicativ
Număr 231 /2023
Titlu
privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Primăriei Municipiului Satu Mare
Data
09.08.2023