×
Hotărârile Consiliului Local
Indicativ Număr Titlu Data
440 /2022
privind aprobarea documentației P.U.Z. – Zonă de agrement în Municipiul Satu Mare , drumul Petalelor nr. 68
07.12.2022
439 /2022
privind aprobarea documentației P.U.Z. – Lotizare în vederea construirii de locuințe individuale și acceptarea ofertelor de donație în Municipiul Satu Mare, str. Basmelor
07.12.2022
438 /2022
privind aprobarea documentației P.U.Z. – Extindere hale de producție în Municipiul Satu Mare, str. Fagului nr. 35
07.12.2022
437 /2022
pentru modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. Satu Mare nr. 198/19.07.2018 privind aprobarea D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „Modernizare pasaje pietonale care fac legătura între Centrul Nou și digul de pe malul drept al râului Someș din Municipiul Satu Mare”
07.12.2022
436 /2022
pentru modificarea Anexei nr.1 și Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 319/15.09.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în Municipiul Satu Mare Lot 1” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții ”Modernizare străzi în Municipiul Satu Mare Lot 1”
07.12.2022
435 /2022
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare rețea de apă de înaltă presiune în cartierul Micro 16” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții ”Modernizare rețea de apă de înaltă presiune în cartierul Micro 16 ” din Municipiul Satu Mare
07.12.2022
434 /2022
privind dispunerea unor măsuri cu privire la conducerea instituției de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare
07.12.2022
433 /2022
pentru modificarea poziției 17 din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 340/29.09.2022, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în cadrul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Satu Mare
07.12.2022
432 /2022
privind aprobarea Bugetului fondurilor externe nerambursabile, al municipiului Satu Mare pe anul 2022
07.12.2022
431 /2022
privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2022
07.12.2022
Indicativ
Număr 440 /2022
Titlu
privind aprobarea documentației P.U.Z. – Zonă de agrement în Municipiul Satu Mare , drumul Petalelor nr. 68
Data
07.12.2022
Indicativ
Număr 439 /2022
Titlu
privind aprobarea documentației P.U.Z. – Lotizare în vederea construirii de locuințe individuale și acceptarea ofertelor de donație în Municipiul Satu Mare, str. Basmelor
Data
07.12.2022
Indicativ
Număr 438 /2022
Titlu
privind aprobarea documentației P.U.Z. – Extindere hale de producție în Municipiul Satu Mare, str. Fagului nr. 35
Data
07.12.2022
Indicativ
Număr 437 /2022
Titlu
pentru modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. Satu Mare nr. 198/19.07.2018 privind aprobarea D.A.L.I. şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „Modernizare pasaje pietonale care fac legătura între Centrul Nou și digul de pe malul drept al râului Someș din Municipiul Satu Mare”
Data
07.12.2022
Indicativ
Număr 436 /2022
Titlu
pentru modificarea Anexei nr.1 și Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 319/15.09.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi în Municipiul Satu Mare Lot 1” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții ”Modernizare străzi în Municipiul Satu Mare Lot 1”
Data
07.12.2022
Indicativ
Număr 435 /2022
Titlu
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare rețea de apă de înaltă presiune în cartierul Micro 16” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții ”Modernizare rețea de apă de înaltă presiune în cartierul Micro 16 ” din Municipiul Satu Mare
Data
07.12.2022
Indicativ
Număr 434 /2022
Titlu
privind dispunerea unor măsuri cu privire la conducerea instituției de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare
Data
07.12.2022
Indicativ
Număr 433 /2022
Titlu
pentru modificarea poziției 17 din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 340/29.09.2022, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în cadrul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Municipiul Satu Mare
Data
07.12.2022
Indicativ
Număr 432 /2022
Titlu
privind aprobarea Bugetului fondurilor externe nerambursabile, al municipiului Satu Mare pe anul 2022
Data
07.12.2022
Indicativ
Număr 431 /2022
Titlu
privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2022
Data
07.12.2022