×
Hotărârile Consiliului Local
Indicativ Număr Titlu Data
430 /2022
privind aprobarea comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanță, a actelor administrative fiscale, a actelor de executare și a altor acte emise de către Direcția Impozite și Taxe Locale Satu Mare
07.12.2022
429 /2022
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirului uman aparținând domeniului public al Municipiului Satu Mare aflat în administrarea Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare
07.12.2022
428 /2022
privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru luna decembrie 2022
07.12.2022
427 /2022
pentru modificarea HCL nr. 239/31.10.2019 privind vânzarea către Fancsiki (Mizsei) Maria a locuinței situată în municipiul Satu Mare , b-dul Cloșca nr.72-74, bl. A, et. III, ap.39
09.11.2022
426 /2022
privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de alipire a unor terenuri situate în Satu Mare, P-ța Anghel Saligny
09.11.2022
425 /2022
privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire a imobilului - teren înscris în CF nr. 179404 Satu Mare sub nr. top 13546/31 și vânzarea suprafeței de 502 mp rezultată în urma dezlipirii
09.11.2022
424 /2022
privind aprobarea vânzării unui imobil-teren situat în Satu Mare, str. Constantin Brâncuși nr. 25
09.11.2022
423 /2022
privind aprobarea vânzării imobilului - teren situat în Satu Mare str. Lunca Sighet nr.1
09.11.2022
422 /2022
privind aprobarea vânzării imobilului – teren situat în Satu Mare, str. Căprioarei nr. 1
09.11.2022
421 /2022
privind aprobarea modalității de valorificare a partizii nr. 2200145401400, masă lemnoasă provenită din fondul forestier, proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare
09.11.2022
Indicativ
Număr 430 /2022
Titlu
privind aprobarea comunicării prin mijloace electronice de transmitere la distanță, a actelor administrative fiscale, a actelor de executare și a altor acte emise de către Direcția Impozite și Taxe Locale Satu Mare
Data
07.12.2022
Indicativ
Număr 429 /2022
Titlu
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirului uman aparținând domeniului public al Municipiului Satu Mare aflat în administrarea Serviciului Public Administrația Domeniului Public Satu Mare
Data
07.12.2022
Indicativ
Număr 428 /2022
Titlu
privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru luna decembrie 2022
Data
07.12.2022
Indicativ
Număr 427 /2022
Titlu
pentru modificarea HCL nr. 239/31.10.2019 privind vânzarea către Fancsiki (Mizsei) Maria a locuinței situată în municipiul Satu Mare , b-dul Cloșca nr.72-74, bl. A, et. III, ap.39
Data
09.11.2022
Indicativ
Număr 426 /2022
Titlu
privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de alipire a unor terenuri situate în Satu Mare, P-ța Anghel Saligny
Data
09.11.2022
Indicativ
Număr 425 /2022
Titlu
privind însușirea și aprobarea documentației cu propunerea de dezlipire a imobilului - teren înscris în CF nr. 179404 Satu Mare sub nr. top 13546/31 și vânzarea suprafeței de 502 mp rezultată în urma dezlipirii
Data
09.11.2022
Indicativ
Număr 424 /2022
Titlu
privind aprobarea vânzării unui imobil-teren situat în Satu Mare, str. Constantin Brâncuși nr. 25
Data
09.11.2022
Indicativ
Număr 423 /2022
Titlu
privind aprobarea vânzării imobilului - teren situat în Satu Mare str. Lunca Sighet nr.1
Data
09.11.2022
Indicativ
Număr 422 /2022
Titlu
privind aprobarea vânzării imobilului – teren situat în Satu Mare, str. Căprioarei nr. 1
Data
09.11.2022
Indicativ
Număr 421 /2022
Titlu
privind aprobarea modalității de valorificare a partizii nr. 2200145401400, masă lemnoasă provenită din fondul forestier, proprietate publică a municipiului Satu Mare, administrată de Ocolul Silvic Satu Mare
Data
09.11.2022