×
Hotărârile Consiliului Local
Indicativ Număr Titlu Data
220 /2023
privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru luna august 2023
09.08.2023
219 /2023
privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Satu Mare în favoarea Asirom Vienna Insurance Group S.A, proprietara construcției
11.07.2023
218 /2023
privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul privat al statului și administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul privat al UATM Satu Mare și administrarea consiliului local
11.07.2023
217 /2023
privind radierea din CF 174463 Satu Mare a imobilului de sub A1.1., casă
11.07.2023
216 /2023
privind darea în folosință gratuită către Parohia Ortodoxă Română Sf. Andrei, a unui teren în suprafață de 4020 mp, situat în Satu Mare, bd. Lucian Blaga
11.07.2023
215 /2023
privind aprobarea unui schimb de imobile - terenuri între Municipiul Satu Mare și Mureșan Saul
11.07.2023
214 /2023
privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale și vânzarea unor parcele de teren, situate în Municipiul Satu Mare str. Dealului nr. 72-72/A
11.07.2023
213 /2023
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Municipiul Satu Mare, str. George Coșbuc nr. 21
11.07.2023
212 /2023
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Municipiul Satu Mare, str. George Enescu nr. 17
11.07.2023
211 /2023
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Municipiul Satu Mare, str. Ialomiței nr. 31
11.07.2023
Indicativ
Număr 220 /2023
Titlu
privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru luna august 2023
Data
09.08.2023
Indicativ
Număr 219 /2023
Titlu
privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Satu Mare în favoarea Asirom Vienna Insurance Group S.A, proprietara construcției
Data
11.07.2023
Indicativ
Număr 218 /2023
Titlu
privind solicitarea trecerii unui bun din domeniul privat al statului și administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul privat al UATM Satu Mare și administrarea consiliului local
Data
11.07.2023
Indicativ
Număr 217 /2023
Titlu
privind radierea din CF 174463 Satu Mare a imobilului de sub A1.1., casă
Data
11.07.2023
Indicativ
Număr 216 /2023
Titlu
privind darea în folosință gratuită către Parohia Ortodoxă Română Sf. Andrei, a unui teren în suprafață de 4020 mp, situat în Satu Mare, bd. Lucian Blaga
Data
11.07.2023
Indicativ
Număr 215 /2023
Titlu
privind aprobarea unui schimb de imobile - terenuri între Municipiul Satu Mare și Mureșan Saul
Data
11.07.2023
Indicativ
Număr 214 /2023
Titlu
privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale și vânzarea unor parcele de teren, situate în Municipiul Satu Mare str. Dealului nr. 72-72/A
Data
11.07.2023
Indicativ
Număr 213 /2023
Titlu
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Municipiul Satu Mare, str. George Coșbuc nr. 21
Data
11.07.2023
Indicativ
Număr 212 /2023
Titlu
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Municipiul Satu Mare, str. George Enescu nr. 17
Data
11.07.2023
Indicativ
Număr 211 /2023
Titlu
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Municipiul Satu Mare, str. Ialomiței nr. 31
Data
11.07.2023