×
Hotărârile Consiliului Local
Indicativ Număr Titlu Data
372 /2023
privind etapizarea proiectului „Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centrul Nou din municipiul Satu Mare” finanțat în cadrul POR 2014-2020
07.12.2023
371 /2023
privind etapizarea proiectului „Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centrul Vechi din municipiul Satu Mare” finanţat în cadrul POR 2014-2020
07.12.2023
370 /2023
privind aprobarea valorii finale pentru proiectul „Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 4”
07.12.2023
369 /2023
pentru aprobarea tarifelor din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în municipiul Satu Mare prin concesiune de servicii nr. 145 – 25196 din 19.04.2023, ca urmare a modificărilor legislative impuse de Ordonanța de urgență 133/2022 cu modificările şi completările ulterioare
07.12.2023
368 /2023
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 294/28.09.2023
07.12.2023
367 /2023
privind aprobarea reintroducerii în extravilan a terenului cu nr. cad. 161094 în suprafață totală de 342.741 mp.
07.12.2023
366 /2023
privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - ,,MODIFICARE PLAN URBANISTIC ZONAL CENTRU VECHI – PIAȚA LIBERTĂȚII,, Amplasament: Satu Mare, P-ța Libertății
07.12.2023
365 /2023
privind aprobarea documentației PUZ- Construire locuinţă unifamilială S+P+1, nr. cad. 162822, acceptarea ofertei de donaţie şi introducerea terenului în intravilan
07.12.2023
364 /2023
privind aprobarea documentației P.U.Z. – „Zonă de locuit – locuințe individuale în Municipiul Satu Mare, str. Căprioarei pe parcelele de la Nr. Cad. 183040 până la Nr. Cad.183056, cu lotizare”, în Municipiul Satu Mare, pe imobilele identificate cu Nr. cad. 183040, Nr. cad. 183041, Nr. cad. 183042, Nr. cad. 183043, Nr. cad. 183044, Nr. cad. 183045, Nr. cad. 183046, Nr. cad. 183047, Nr. cad. 183048, Nr. cad. 183049, Nr. cad. 183050, Nr. cad. 183051, Nr. cad. 183052, Nr. cad. 183053, Nr. cad. 183054, Nr. cad. 183055 și Nr. cad. 183056
07.12.2023
363 /2023
privind desemnarea unor membri în cadrul Comisiei de evaluare a activității manageriale a directorului Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare
07.12.2023
Indicativ
Număr 372 /2023
Titlu
privind etapizarea proiectului „Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centrul Nou din municipiul Satu Mare” finanțat în cadrul POR 2014-2020
Data
07.12.2023
Indicativ
Număr 371 /2023
Titlu
privind etapizarea proiectului „Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centrul Vechi din municipiul Satu Mare” finanţat în cadrul POR 2014-2020
Data
07.12.2023
Indicativ
Număr 370 /2023
Titlu
privind aprobarea valorii finale pentru proiectul „Reabilitare clădiri rezidențiale Satu Mare 4”
Data
07.12.2023
Indicativ
Număr 369 /2023
Titlu
pentru aprobarea tarifelor din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în municipiul Satu Mare prin concesiune de servicii nr. 145 – 25196 din 19.04.2023, ca urmare a modificărilor legislative impuse de Ordonanța de urgență 133/2022 cu modificările şi completările ulterioare
Data
07.12.2023
Indicativ
Număr 368 /2023
Titlu
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Satu Mare nr. 294/28.09.2023
Data
07.12.2023
Indicativ
Număr 367 /2023
Titlu
privind aprobarea reintroducerii în extravilan a terenului cu nr. cad. 161094 în suprafață totală de 342.741 mp.
Data
07.12.2023
Indicativ
Număr 366 /2023
Titlu
privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. - ,,MODIFICARE PLAN URBANISTIC ZONAL CENTRU VECHI – PIAȚA LIBERTĂȚII,, Amplasament: Satu Mare, P-ța Libertății
Data
07.12.2023
Indicativ
Număr 365 /2023
Titlu
privind aprobarea documentației PUZ- Construire locuinţă unifamilială S+P+1, nr. cad. 162822, acceptarea ofertei de donaţie şi introducerea terenului în intravilan
Data
07.12.2023
Indicativ
Număr 364 /2023
Titlu
privind aprobarea documentației P.U.Z. – „Zonă de locuit – locuințe individuale în Municipiul Satu Mare, str. Căprioarei pe parcelele de la Nr. Cad. 183040 până la Nr. Cad.183056, cu lotizare”, în Municipiul Satu Mare, pe imobilele identificate cu Nr. cad. 183040, Nr. cad. 183041, Nr. cad. 183042, Nr. cad. 183043, Nr. cad. 183044, Nr. cad. 183045, Nr. cad. 183046, Nr. cad. 183047, Nr. cad. 183048, Nr. cad. 183049, Nr. cad. 183050, Nr. cad. 183051, Nr. cad. 183052, Nr. cad. 183053, Nr. cad. 183054, Nr. cad. 183055 și Nr. cad. 183056
Data
07.12.2023
Indicativ
Număr 363 /2023
Titlu
privind desemnarea unor membri în cadrul Comisiei de evaluare a activității manageriale a directorului Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare
Data
07.12.2023