×
Hotărârile Consiliului Local
Indicativ Număr Titlu Data
420 /2022
privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți la închirierea locuinţelor sociale şi de necesitate din Municipiul Satu Mare
09.11.2022
419 /2022
privind aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Municipiului Satu Mare și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia
09.11.2022
418 /2022
privind aprobarea documentației P.U.Z. – Lotizare pentru locuinţe individuale şi instituţii servicii, acceptarea ofertei de donaţie Amplasament: Satu Mare, Zona Pescăruş, nr. cad. 164614
09.11.2022
417 /2022
privind aprobarea documentației P.U.Z. – Extindere capacitate de producţie Amplasament: Satu Mare, B-dul Lucian Blaga nr.69
09.11.2022
416 /2022
privind aprobarea documentației P.U.Z. – Centru medical de radioterapie şi chimioterapie Amplasament: Satu Mare, str. Dunării, nr. 9
09.11.2022
415 /2022
privind aprobarea documentației P.U.Z. – Extindere clădire și amenajare în atelier teatral, Amplasament: Satu Mare, str. 1 Decembrie 1918, nr. 15
09.11.2022
414 /2022
privind aprobarea documentației P.U.Z. – Zonă de servicii cu introducere teren în intravilan Amplasament: Satu Mare, extravilan, nr. cad. 166985
09.11.2022
413 /2022
privind aprobarea documentației P.U.Z. – Zonă de locuit, introducere a terenului în intravilan și acceptarea ofertei de donație Amplasament: Satu Mare, str. Panait Cerna nr. cad. 169355
09.11.2022
412 /2022
privind aprobarea documentației P.U.Z. – Construire casă de locuit P, acceptarea ofertei de donaţie în municipiul Satu Mare, str. Căprioarei, nr. cad. 178460
09.11.2022
411 /2022
privind aprobarea amplasării monumentului ” Biserica și Armata Română” în Municipiul Satu Mare, b-dul Vasile Lucaciu
09.11.2022
Indicativ
Număr 420 /2022
Titlu
privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți la închirierea locuinţelor sociale şi de necesitate din Municipiul Satu Mare
Data
09.11.2022
Indicativ
Număr 419 /2022
Titlu
privind aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism a Municipiului Satu Mare și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia
Data
09.11.2022
Indicativ
Număr 418 /2022
Titlu
privind aprobarea documentației P.U.Z. – Lotizare pentru locuinţe individuale şi instituţii servicii, acceptarea ofertei de donaţie Amplasament: Satu Mare, Zona Pescăruş, nr. cad. 164614
Data
09.11.2022
Indicativ
Număr 417 /2022
Titlu
privind aprobarea documentației P.U.Z. – Extindere capacitate de producţie Amplasament: Satu Mare, B-dul Lucian Blaga nr.69
Data
09.11.2022
Indicativ
Număr 416 /2022
Titlu
privind aprobarea documentației P.U.Z. – Centru medical de radioterapie şi chimioterapie Amplasament: Satu Mare, str. Dunării, nr. 9
Data
09.11.2022
Indicativ
Număr 415 /2022
Titlu
privind aprobarea documentației P.U.Z. – Extindere clădire și amenajare în atelier teatral, Amplasament: Satu Mare, str. 1 Decembrie 1918, nr. 15
Data
09.11.2022
Indicativ
Număr 414 /2022
Titlu
privind aprobarea documentației P.U.Z. – Zonă de servicii cu introducere teren în intravilan Amplasament: Satu Mare, extravilan, nr. cad. 166985
Data
09.11.2022
Indicativ
Număr 413 /2022
Titlu
privind aprobarea documentației P.U.Z. – Zonă de locuit, introducere a terenului în intravilan și acceptarea ofertei de donație Amplasament: Satu Mare, str. Panait Cerna nr. cad. 169355
Data
09.11.2022
Indicativ
Număr 412 /2022
Titlu
privind aprobarea documentației P.U.Z. – Construire casă de locuit P, acceptarea ofertei de donaţie în municipiul Satu Mare, str. Căprioarei, nr. cad. 178460
Data
09.11.2022
Indicativ
Număr 411 /2022
Titlu
privind aprobarea amplasării monumentului ” Biserica și Armata Română” în Municipiul Satu Mare, b-dul Vasile Lucaciu
Data
09.11.2022