×
Hotărârile Consiliului Local
Indicativ Număr Titlu Data
171 /2024
privind aprobarea devizului general actualizat pentru faza PT aferent proiectului „Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Mircea cel Bătrân nr. 23, Bl. C26”
11.06.2024
170 /2024
privind aprobarea devizului general actualizat pentru faza PT aferent proiectului „Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Mircea cel Bătrân nr. 25, Bl. C25”
11.06.2024
169 /2024
privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,REABILITARE CONDUCTĂ DE ADUCȚIUNE APĂ”aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiție ”Reabilitare conductă de aducțiune apă”, din Municipiul Satu Mare
11.06.2024
168 /2024
privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiție ,,REABILITARE BLOC DE LOCUINȚE SOCIALE PE STRADA OSTROVULUI NR. 2/CD”
11.06.2024
167 /2024
privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții “Alimentarea cu energie electrică a unor stații de încărcare situate pe b-dul Transilvania“
11.06.2024
166 /2024
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general de venituri şi cheltuieli al Municipiului Satu Mare, pe anul 2023
11.06.2024
165 /2024
privind constatarea vacantării unei poziții de membru în Consiliul de Administrație al TRANSURBAN S.A. Satu Mare
11.06.2024
164 /2024
privind aprobarea proiectului ”Extinderea rețelelor de apă și de canalizare din cartierul Sătmărel al Municipiului Satu Mare, județul Satu Mare” acceptat la finantare prin PNRR
11.06.2024
163 /2024
privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru luna iunie 2024
11.06.2024
Abrogat 162 /2024
privind aprobarea proiectului „Piste velo și sistem de monitorizare a traficului rutier în Municipiul Satu Mare” şi a cheltuielilor legate de proiect
04.06.2024
Indicativ
Număr 171 /2024
Titlu
privind aprobarea devizului general actualizat pentru faza PT aferent proiectului „Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Mircea cel Bătrân nr. 23, Bl. C26”
Data
11.06.2024
Indicativ
Număr 170 /2024
Titlu
privind aprobarea devizului general actualizat pentru faza PT aferent proiectului „Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe str. Mircea cel Bătrân nr. 25, Bl. C25”
Data
11.06.2024
Indicativ
Număr 169 /2024
Titlu
privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,REABILITARE CONDUCTĂ DE ADUCȚIUNE APĂ”aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiție ”Reabilitare conductă de aducțiune apă”, din Municipiul Satu Mare
Data
11.06.2024
Indicativ
Număr 168 /2024
Titlu
privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiție ,,REABILITARE BLOC DE LOCUINȚE SOCIALE PE STRADA OSTROVULUI NR. 2/CD”
Data
11.06.2024
Indicativ
Număr 167 /2024
Titlu
privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții “Alimentarea cu energie electrică a unor stații de încărcare situate pe b-dul Transilvania“
Data
11.06.2024
Indicativ
Număr 166 /2024
Titlu
privind aprobarea contului de execuţie al bugetului general de venituri şi cheltuieli al Municipiului Satu Mare, pe anul 2023
Data
11.06.2024
Indicativ
Număr 165 /2024
Titlu
privind constatarea vacantării unei poziții de membru în Consiliul de Administrație al TRANSURBAN S.A. Satu Mare
Data
11.06.2024
Indicativ
Număr 164 /2024
Titlu
privind aprobarea proiectului ”Extinderea rețelelor de apă și de canalizare din cartierul Sătmărel al Municipiului Satu Mare, județul Satu Mare” acceptat la finantare prin PNRR
Data
11.06.2024
Indicativ
Număr 163 /2024
Titlu
privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru luna iunie 2024
Data
11.06.2024
Indicativ Abrogat
Număr 162 /2024
Titlu
privind aprobarea proiectului „Piste velo și sistem de monitorizare a traficului rutier în Municipiul Satu Mare” şi a cheltuielilor legate de proiect
Data
04.06.2024