×
Hotărârile Consiliului Local
Indicativ Număr Titlu Data
362 /2023
privind desemnarea a doi consilieri locali în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Satu Mare
07.12.2023
361 /2023
pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului la instituția de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare
07.12.2023
360 /2023
pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului la Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare
07.12.2023
359 /2023
privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 11/26.01.2023
07.12.2023
358 /2023
privind aprobarea rectificării Bugetului creditelor interne al Municipiului Satu Mare pe anul 2023
07.12.2023
357 /2023
Privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local Satu Mare, pe anul 2023
07.12.2023
356 /2023
privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Satu Mare pe anul 2023
07.12.2023
355 /2023
privind avizarea la nivelul operatorului economic Transurban S.A. Satu Mare a unor măsuri organizatorice și economico-financiare
07.12.2023
354 /2023
privind modificarea Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr. 231/2018
07.12.2023
353 /2023
privind aprobarea contractării de către APASERV SATU MARE S.A. a unui credit pe termen scurt de 50.000.000 lei pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014 – 2020 Cod SMIS 123241 și pentru Proiectul „Instalare centrale electrice fotovoltaice și racordare la instalații electrice de utilizare pentru APASERV SATU MARE, Etapa 1”, cod MySMIS 158455
07.12.2023
Indicativ
Număr 362 /2023
Titlu
privind desemnarea a doi consilieri locali în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Municipiului Satu Mare
Data
07.12.2023
Indicativ
Număr 361 /2023
Titlu
pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului la instituția de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare
Data
07.12.2023
Indicativ
Număr 360 /2023
Titlu
pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului la Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare
Data
07.12.2023
Indicativ
Număr 359 /2023
Titlu
privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 11/26.01.2023
Data
07.12.2023
Indicativ
Număr 358 /2023
Titlu
privind aprobarea rectificării Bugetului creditelor interne al Municipiului Satu Mare pe anul 2023
Data
07.12.2023
Indicativ
Număr 357 /2023
Titlu
Privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local Satu Mare, pe anul 2023
Data
07.12.2023
Indicativ
Număr 356 /2023
Titlu
privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Satu Mare pe anul 2023
Data
07.12.2023
Indicativ
Număr 355 /2023
Titlu
privind avizarea la nivelul operatorului economic Transurban S.A. Satu Mare a unor măsuri organizatorice și economico-financiare
Data
07.12.2023
Indicativ
Număr 354 /2023
Titlu
privind modificarea Contractului de delegare în gestiune directă a serviciului de transport public local de călători, prin curse regulate în Municipiul Satu Mare, nr. 231/2018
Data
07.12.2023
Indicativ
Număr 353 /2023
Titlu
privind aprobarea contractării de către APASERV SATU MARE S.A. a unui credit pe termen scurt de 50.000.000 lei pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014 – 2020 Cod SMIS 123241 și pentru Proiectul „Instalare centrale electrice fotovoltaice și racordare la instalații electrice de utilizare pentru APASERV SATU MARE, Etapa 1”, cod MySMIS 158455
Data
07.12.2023