Anunț privind decontarea normei de hrană pentru persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini din Ucraina
Anunț privind decontarea normei de hrană pentru persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini din Ucraina
Cererile se depun în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă.

Primăria Municipiului Satu Mare, Serviciul Situații de Urgență aduce la cunoștință publică procedura de decontarea normei de hrană, în limita sumei de 20 de lei/persoană/zi pentru hrană și 50 de lei/persoană/zi pentru cazare, conform art.1, alin.10 din Ordonanța de Urgență nr.15 din 27 februarie 2022, cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor Hotărârii nr.336 din 11.03.2022 pentru persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi proveniți din zona conflictului armat din Ucraina. 

Astfel, pentru a beneficia de decontarea normei de hrană, persoanele fizice, care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, depun la autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale pe raza cărora se află locuința în care sunt găzduite persoanele menționate mai sus, următoarele:

1. Cerere în care precizează numărul persoanelor găzduite, numele și prenumele acestora, localitățile din care aceștia declară că provin și intervalul de timp pentru care solicită decontarea cheltuielilor cu hrana; (CONFORM ANEXEI 1)
2. Declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere; (CONFORM ANEXEI 2)
3. Copia actului de identitate al solicitantului 
4. Documente care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduite cetățenii străini sau apatrizi.

ATENȚIE: Cererile se depun în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni pentru luna precedentă. Cererea se depune de către o singură persoană pentru aceeași locuință.
Cererile depuse după termenul prevăzut se soluționează în luna următoare.

Documente