1/2023.11.09/-es számú HATÁROZAT
1/2023.11.09/-es számú HATÁROZAT
A 4714/06.11.2023-es iktatószámú meghívó alapján 2023. november 11-én került sor az Adminisztrációs Tanács soros ülésére, az alábbi, érvényben lévő előírások alapján:

• a 198/2023-as számú oktatási törvény; 
•  a 6223/2023-as számú rendelet;
• a 4183/2022-as számú rendelet; 

HATÁROZAT:

 

1-es cikkely: A napközi órarendjének a jóváhagyása.  


2-es cikkely: Az intézmény alkalmazottainak a munkaidejének a jóváhagyása; 


3-as cikkely: Az intézményen belüli bizottságok összetételének a jóváhagyása;


4-es cikkely: A Tantestületi Bizottság titkárának és az Adminisztrációs Tanács 2023-2024 tanévi összetételének a jóváhagyása.


5-ös cikkely: A napközi szervezeti felépítésének a jóváhagyása


6-os cikkely: Az aktuális tanévre érvényes tanulmányi szerződés jóváhagyása;


7-es cikkely: A szerződéses pedagógusok és gyermekgondozók munkaköri jegyzékének a jóváhagyása;


8-as cikkely: Az Adminisztrációs Tanács és a Tantestületi Bizottság 2023-2024-ik tanévi tematikájának és határidő-tervezetének a jóváhagyása; 


9-es cikkely: Az „Iskola Másként” és a „Zöld Hét” nevű rendezvények időpontjának a jóváhagyása;


10-es cikkely: A személyzeti státusz jóváhagyása;


11-es cikkely: A 2023-2024-es tanévre érvényes Egységes Ellenőrzési és Megfigyelési Táblázat jóváhagyása;


12-es cikkely: A személyzet utazási költségeinek a megtérítésének a jóváhagyása; 


13-es cikkely: A 2024. évi költségvetés jóváhagyása;


14-es cikkely: Mekker Erika igazgatónő felhatalmazása ezen HATÁROZAT végrehajtására; 


15-ös cikkely: Ezen HATÁROZATOT iktatják az Adminisztrációs Tanács határozatait rögzitő regiszterbe, valamint kifüggesztésre kerül az érintett intézményben, és a közzététetik a www.primariasm.ro/crese oldalon; 


A HATÁROZATOT az Adminisztrációs Tanács 9 fős testületének mind a 9 tagja megszavazta.


Elnök:
Mekker Erika igazgató

Ellenjegyezte:
Ianc Anita Melisza titkár

Dokumentumok