EURÓPAI UNIÓS ALAPOK
A Batizi Utat a Golescu híddal összekötő kerékpárút létrehozása
  • A projekt összértéke: 6 977 128,78 lej
  • A projekt kivitelezési időszaka: 2019.11.–2022.08.02

A Batizi Utat a Golescu híddal összekötő kerékpárút létrehozása

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Satu Mare, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ”Amenajare pistă de biciclete strada Botizului - Pod Golescu”, cod SMIS 127683, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile.

PROJEKT LEÍRÁS

Proiectul este implementat în cadrul Priorității de investiții 4.1 Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ pe investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă. Tendința tot mai mare de urbanizare forțează orașele să modernizeze infrastructura existentă și să dezvolte noi forme de infrastructură. Viitoarele sisteme de infrastructură trebuie să fie inteligente, autonome și interconectate pentru a face față creșterii rapide a populației urbane asigurând o înaltă calitate a vieții.

Obiectivul general vizat prin acest proiect este reducerea emisiilor de carbon în municipiul Satu Mare prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului Satu Mare. Obiectivul general al proiectului este în concordanţă cu obiectivul Axei Prioritare 4 a POR 2014-2020: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare. 

Obiectivul specific al proiectului este crearea, modernizarea și extinderea unei rețele coerente de piste/trasee pentru biciclete, astfel încât să se poată asigura condițiile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei părţi din cota modală a transportului privat cu autoturisme către utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare. Ȋn acest mod, se pot diminua semnificativ traficul rutier cu autoturisme și emisiile de echivalent CO2 din transport în municipiu. În acest sens, se va urmări creșterea atractivității acestui mod de transport nemotorizat, prin îmbunătățirea condițiilor de deplasare cu bicicleta, asfel încât utilizarea autoturismelor să devină o opțiune mai puţin atractivă din punct de vedere economic şi al timpilor de parcurs, creându-se în acest mod condițiile pentru reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport.

Bugetul total al proiectului: 6,977,128.78 lei

Perioada de implementare a proiectului: 14.11.2019 - 02.08.2022

 

KÉPEK
 
TOVÁBBI PROJEKTEK