KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY
A 2022. november 17-én kelt 1137-as számú polgármesteri rendelet alapján 2022. november 24-én, 14.00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Szatmárnémeti Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a Helyi Tanács üléstermébe – Október 25. tér, 1. szám – a következő napirenddel:

NAPIREND 

1. A 2022. soktóber 27-én megtartott soros tanácsülés jegyzőkönyvének a jóváhagyása


2. HATÁROZATTERVEZET  a 2022. decemberében esedékes tanácsülések elnökének a megválasztásának a jóváhagyásáról.

Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester


3. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti területén található és a Közterület-fenntartó Vállalat által működtetett temetők szervezési és működési szabályzatának a jóváhagyásáról.

Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester


4. HATÁROZATTERVEZET a Helyi Adók és Illetékek Igazgatósága által kiadott okmányok elektronikus úton történő továbbításának a jóváhagyásáról.

Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester


5. HATÁROZATTERVEZET Szatmárnémeti Municípium 2022. évi bevételi és kiadási költségvetésének a módosításának a jóváhagyásáról.

Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester


6. HATÁROZATTERVEZET a 2022-es évben külső forrásból érkező, vissza nem térítendő támogatások költségvetésének jóváhagyásáról.

Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester


7. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti Helyi Tanács 340/29.9.2022-es számú határozat 17. cikkelyének módosításáról, a Szatmárnémeti Helyi Tanács tagjainak részvétele kapcsán az állami és magán oktatási intézmények adminisztratív tanácsában.

Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester


8. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti Északi Színház vezetőségében eszközölt változások jóváhagyásáról.

Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester 


9. HATÁROZATTERVEZET az Anghel Saligny országos befektetési program finanszírozásával megvalósuló „A magasnyomású vízhálózat modernizálása a 16-os lakónegyedben” beruházás gazdasági és műszaki mutatóinak illetve általános engedélyezésének a jóváhagyásáról, valamint az „A magasnyomású vízhálózat modernizálása a 16-os lakónegyedben” beruházás kapcsán felmerülő, a helyi költségvetésből biztosított összeg jóváhagyásáról.

Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester 


10. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti Helyi Tanács 319/15.09.2022-es tanácsi határozat 1-es és 2-es számú mellékletének módosításáról, az Anghel Saligny országos befektetési program finanszírozásával megvalósuló “Szatmárnémeti utcák modernizálása – 1-es csomag” nevű beruházás aktualizált gazdasági és műszaki mutatóinak és aktualizált általános engedélyezése kapcsán, valamint a „Szatmárnémeti utcák modernizálása – 1-es csomag” beruházás kapcsán felmerülő, a helyi költségvetésből biztosított összeg jóváhagyásáról.

Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester


11. HATÁROZATTERVEZET a „Az Újközpontot és a Szamos jobb oldalán található töltést összekötő sétányok modernizálása Szatmárnémetiben” beruházás gazdasági és műszaki mutatóinak az aktualizálásának a jóváhagyásáról.

Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester


12. HATÁROZATTERVEZET Általános Területrendezési Terv (PUZ)  – Termelőcsarnokok bővítése Szatmárnémetiben, a Fagului utca 35 szám alatt - jóváhagyásáról.

Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester


13. HATÁROZATTERVEZET Általános Területrendezési Terv (PUZ)  – Földterület felparcellázása magánházak építése céljából és adomány-ajánlatok elfogadása Szatmárnémetiben, a Basmelor utcában – jóváhagyásáról.

Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester


14. HATÁROZATTERVEZET Általános Területrendezési Terv (PUZ)  – Pihenőövezet létrehozása Szatmárnémetiben, a Petalelor út 68. szám alatt - jóváhagyásáról.


Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester


15. HATÁROZATTERVEZET Általános Területrendezési Terv (PUZ)  – Parcellázás magánházak építésére Szatmárnémetiben, a Scheffler János utcában - jóváhagyásáról.

Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester


16. HATÁROZATTERVEZET a helyi tömegközlekedési szolgáltatásra vonatkozó, Szatmárnémetiben menetrendszerinti járatok működtetéséről szóló 231/2018-as szerződés módosításának a jóváhagyásáról.

Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester


17. HATÁROZATTERVEZET egy Szatmárnémetiben, az 1-es számú Élelmiszerpiachoz tartozó földterület felosztásáról szóló dokumentációk jóváhagyásáról.

Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina-Marina alpolgármester


18. HATÁROZATTERVEZET a felülépítményi jog átruházásáról bizonyos ellenérték fejében Szatmárnémeti bizonyos területére vonatkozóan a területen található épületek tulajdonosai számára.

Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina-Marina alpolgármester


19. HATÁROZATTERVEZET a felülépítményi jogról való lemondásról a Szatmárnémetiben található 186118-as és 186120-as számú telekkönyvi azonosítókkal ellátott területek esetében.  Satu Mare.

Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina-Marina alpolgármester

 
20. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti Helyi Tanács 41/10.02.2022-es számú tanácsi határozatának hatályon kívül helyezéséről.

Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina-Marina alpolgármester


21. HATÁROZATTERVEZET bizonyos Szatmárnémetiben, a Lalelei sugárúton található földterületek összecsatolásáról szóló kataszteri dokumentáció jóváhagyásáról.

Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina-Marina alpolgármester 


22. HATÁROZATTERVEZET egy szatmárnémeti ingatlan Lăpuște Cosmin Răzvan  részére – a Closca sugárút 72-74 szám alatt található B tömbház 41-es lakás – való eladásának a jóváhagyásáról.

Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina-Marina alpolgármester


23. HATÁROZATTERVEZET egy szatmárnémeti ingatlan Milac Daniel-Mihai részére – a Closca sugárút 72-74 szám alatt található B tömbház 6-os lakás – való eladásának a jóváhagyásáról.

Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina-Marina alpolgármester


24. HATÁROZATTERVEZET egy szatmárnémeti ingatlan – a Lucian Blaga sugárút 64-66 számhoz tartozó földterület (parcella)– eladásának a jóváhagyásáról.

Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina-Marina alpolgármester


25. HATÁROZATTERVEZET  egy szatmárnémeti ingatlan – a Nicolae Bălcescu utca, 19. szám alatti terület – eladásának a jóváhagyásáról.

Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina-Marina alpolgármester 


26. HATÁROZATTERVEZET  egy szatmárnémeti ingatlan – a Zutphen utca 4. szám alatti terület – eladásának a jóváhagyásáról.

Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina-Marina alpolgármester 


27. HATÁROZATTERVEZET egy szatmárnémeti ingatlan – az Azuga utca 16. szám alatti terület – eladásának a jóváhagyásáról.

Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina-Marina alpolgármester


28. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti Erdészeti Igazgatóság által adminisztrált, Szatmárnémetihez tartozó erdőkből kitermelt 429,14 köbméter faárú értékesítési módjának a jóváhagyásáról.

Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina-Marina alpolgármester


29. HATÁROZATERVEZET a Szatmárnémeti Municípium Elektronikus Mezőgazdasági Regiszterébe való beiratkozások vizsgálatáról a 2022.08.01 és 2022.10.31 közötti időszakra vonatkozóan.


Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina-Marina alpolgármester 


30. Különfélék – A Helyi Tanács informálása

                                                 Polgármester, 
                                           Kereskényi Gábor

Dokumentumok