Közlemény
Közlemény
A 2023. december 14-én kelt 1340-es számú polgármesteri rendelet alapján 2023. december 21-én, 14.00 órai kezdettel ÖSSZEHÍVOM Szatmárnémeti Municípium Helyi Tanácsának soros ülését a polgármesteri hivatal üléstermébe (Szatmárnémeti, Október 25. tér, 1. szám) a következő napirenddel.

NAPIREND: 

1. A 2023. november 23-i, soros tanács jegyzőkönyvének a jóváhagyása.

2. A 2023. november 29-i, rendkívüli tanácsülés jegyzőkönyvének a jóváhagyása.

3. A 2023. december 8-i, azonnali tanácsülés jegyzőkönyvének a jóváhagyása.

4. HATÁROZATTERVEZET a 2024. januárjában esedékes tanácsülések levezető elnökének a megválasztásának a jóváhagyásáról.
Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

5. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti Közterület-fenntartó Vállalat 2024, január 1-től alkalmazandó díjszabásainak a jóváhagyásáról.
Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

6. HATÁROZATTERVEZET belső ellenőr kinevezésének - a Transurban Rt részére - a jóváhagyásáról.
Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

7. HATÁROZATTERVEZET számlázási stratégia módosításának  - Az ivó- és szennyvízhálózat regionális korszerűsítése Szatmár megye/Észak-nyugati régió, 2014-2020, SMIS kód 123241 című projekt kapcsán - a jóváhagyásáról.
Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

8. HATÁROZATTERVEZET Maskulik Csaba városmenedzser felhatalmazásának - Szatmárnémeti Adminisztratív Területi Egység képviselőjeként megszavazza az APASERV Rt. részvényeseinek a közgyűlésén az Adminisztratív Tanács által előterjesztett 36/2023-as javaslat 1, cikkelyének 1. pontját - a jóváhagyásáról.
Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

9. HATÁROZATTERVEZET azon épületek jóváhagyásáról amelyre érvényes a 227/2015-ös törvény, 489 cikkelyének 5-ös és 8-as bekezdése. 
Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

10. HATÁROZATTERVEZET Szatmárnémeti Municípium 2023. évi, IV. trimeszteri költségvetési végrehajtásának a jóváhagyásáról.
Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

11. HATÁROZATTERVEZET Szatmárnémeti Municípium 2023. évi, bevételi és kiadási költségvetésének a módosításának a jóváhagyásáról.
Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

12. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti Helyi Tanács alárendeltségébe tartozó intézmények 2023. évi, bevételi és kiadási költségvetésének a módosításának a jóváhagyásáról.
Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

13. HATÁROZATTERVEZET Övezeti Városrendezési Terv (PUZ) - Parcellázás kikapcsolódási övezet létrehozása céljából, terület belterületté nyilvánítása, Szatmárnémeti, Gorunului utca - jóváhagyásáról.
Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

14. HATÁROZATTERVEZET Övezeti Városrendezési Terv (PUZ) - Lakóépület, Szatmárnémeti, Diana utca, 7. szám, 188331-es kataszteri szám - jóváhagyásáról.
Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

15. HATÁROZATTERVEZET Petőfi Sándor mellszobrának Szatmárnémeti Municípium köztulajdonából Szopor község köztulajdonába történő áthelyezésének a jóváhagyásáról.
Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

16. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti, Mihai Viteazul utca, 19. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adásának - a Romániai Gyengénlátók Egyesületének Szatmár megyei kirendeltsége részére - a jóváhagyásáról.
Előterjesztő: Kereskényi Gábor polgármester

17. HATÁROZATTERVEZT a Szatmárnémeti Municípiumnak az Szatmárnémeti Erdészeti Igazgatóság által adminisztrált erdejéből kitermelt 49,5 köbméternyi faanyag értékelési módjának és eladásának a jóváhagyásáról.
Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

18. HATÁROZATTERVEZET a Szatmárnémeti, Magnoliei utca, 30. szám alatti, 189671-es Telekkönyvi Kivonatban szereplő ingatlan kataszteri dokumentációjának a jóváhagyásáról.
Előterjesztő: Tămășan-Ilieș Cristina alpolgármester

19. Különfélék – a Helyi Tanács informálása


Kereskényi Gábor
   polgármester   

Dokumentumok