Ökumenikus ima Szatmárnémetiért
Ökumenikus ima Szatmárnémetiért
Harmadik alkalommal szervezte meg január 19-én az Iparosotthonba az „Ökumenikus ima Szatmárnémetiért” elnevezésű rendezvényét a Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal és a Helyi Tanács, amelyen a szatmári felekezetek képviselői imádkoztak Szatmárnémetiért és a békéért.

Az esemény az Artemis kórus gospel stílusban előadott darabjával vette kezdetét, majd Kereskényi Gábor polgármester köszöntötte a résztvevőket.
 

„Nehéz és bizonytalan időket élünk, hiszen rendesen még véget sem ért a koronavírus-járvány, egy újabb rendkívüli helyzettel kell szembenéznünk: az ukrajnai háború okozta energiaválsággal és inflációval. Azért gyűltünk ma össze, hogy a szatmáriakért imádkozzunk, de imádkoznunk kell a békéért is, hiszen ukrajnai testvéreink a fegyverek dörgése között élik az életüket!… Mindannyian keresztény alapokon nyugvó Európában szeretnénk élni, de a keresztény identitás elvesztésének veszélye sajnos minden pillanatban fennáll, hiszen a keresztény család elleni támadások ismétlődőek, előre megfontoltak és szándékosak. Olyan szabályokat próbálnak ránk erőltetni, amelyek támadják a keresztény hitünket. A kommunizmus rendszerének megszűnése után 32 évvel nem gondoltam volna, hogy újra kell kezdenünk a harcot keresztény értékeink megvédéséért, hiszen sok minden lehet vitatéma, csak egy valami nem: az Istenbe vetett hitünk!
 

Együtt kell építenünk a jövőnket, és az összefogás ehhez elengedhetetlen. A Közös ima Szatmárnémetiért is ezt a célt szolgálja, és köszönhetően Lilla kolléganőnknek, már a harmadik évben sikerült így találkoznunk. Isten legyen a támaszunk abban, hogy minden évben összehozzuk mindazokat, akik más-más felekezetekhez, más-más pártokhoz tartoznak, de ugyanaz a közös hitvallás, ugyanaz a vágy köti össze őket: közösségünket egy jobb hellyé és világgá tenni!” – mondta köszöntőjében a városvezető, majd a felekezetek képviselői vették át a szót.


Az eseményen részt részt vettek Hársfalvi Ottó általános helynök, római katolikus főesperes, Ioan Dobrican ortodox parókus, Dumitru Roman görög katolikus esperes, id. Pallai Béla magyarajkú címzetes görög katolikus esperes, ifj. Pallai Béla görög katolikus parókus, Rácz Ervin tiszteletes, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület generális direktora, Kovács József baptista, Pálffy Anna unitárius, Illyés Sándor evangélikus, Danciu Ioan pünkösdista lelkipászotorok, valamint helyi és parlamenti képviselők, illetve a civil szervezetek képviselői.