A Szatmárnémeti Helyi Tanács 2021. április 16-i rendkívüli ülésének 2-es számú határozattervezete
A Szatmárnémeti Helyi Tanács 2021. április 16-i rendkívüli ülésének 2-es számú határozattervezete
Ez az anyag csak román nyelven elérhető. privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2021
Dokumentumok