Ședința extraordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 16.04.2021 Proiect de hotărâre nr. 2
Ședința extraordinară a Consiliului Local Satu Mare din data de 16.04.2021 Proiect de hotărâre nr. 2
privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice subordonate Consiliului local Satu Mare, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2021
Documente