În atenţia Asociaţiilor de proprietari şi a Administratorilor de condominii
În atenţia  Asociaţiilor de proprietari şi a Administratorilor de condominii
Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și administrarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, art. 66 alin.(1) lit. n) prevede obligativitatea depunerii semestriale a situaţiilor soldurilor elementelor de activ şi pasiv. Vă solicităm depunerea acestor situaţii până la finalul lunii iulie, la camera 5 sau pe adresa de e-mail [email protected].

Totodată, vă reamintim că desfășurarea de către persoane fizice sau juridice a activității de administrare a condominiilor fără atestat reprezintă contravenție și se sancționează conform art 102 alin.(2) lit. d) din Legea nr. 196/2018 cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei. 

Persoanele care desfăşoară activitatea de administrator de condominii fără a deţine atestat, pot fi reclamate la cam.5 sau pe email [email protected].