ÎN ATENȚIA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI
ÎN ATENȚIA PRODUCĂTORILOR AGRICOLI
Utilizatorii de terenuri cu destinaţie agricolă înscrişi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ale căror suprafeţe cu culturi agricole au fost afectate în procent de peste 30% din suprafeţele destinate producţiei vegetale, aferente fiecărei culturi, depun înştiinţări scrise la unitatea administrativ-teritorială.

Având în vedere prevederile Ordinului Nr. 97/63/2020 din 9 aprilie 2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, 


”Utilizatorii de terenuri cu destinaţie agricolă înscrişi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ale căror suprafeţe cu culturi agricole au fost afectate în procent de peste 30% din suprafeţele destinate producţiei vegetale, aferente fiecărei culturi, depun înştiinţări scrise la unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază teritorială se află terenul, în format fizic sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, până cel târziu la data de 15 mai inclusiv, pentru culturile agricole înfiinţate în toamnă, respectiv până cel târziu la data de 1 septembrie inclusiv, pentru celelalte culturi agricole.”


Conform prevederilor Ordinului nr. 224/126/2020, ”prin excepţie de la prevederile alineatului de mai sus, utilizatorii de terenuri cu destinaţie agricolă înscrişi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pot depune înştiinţări scrise la unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază teritorială se află terenul, în format fizic sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până cel târziu la data de 1 august 2022 inclusiv, pentru culturile agricole înfiinţate în toamna anului 2021, respectiv până cel târziu la data de 15 noiembrie 2022 inclusiv, pentru celelalte culturi agricole.”

Actele necesare depunerii înștiințării privind pagubele la culturile agricole, asociate fenomenului de secetă pedologică: 

  • formular de înștiințare
  • copie carte de identitate
  • print screen de la APIA


ATENȚIE!
Suprafeţele de terenuri cu destinaţie agricolă ocupate cu culturile agricole înfiinţate în primăvara anului 2022, afectate de seceta pedologică, pentru care utilizatorii de terenuri depun înştiinţări, pot fi recoltate sau reînsămânţate şi anterior datei de întocmire a procesului-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile Agricole.


Producătorii agricoli au obligaţia identificării culturii afectate, a blocului fizic şi parcelei/tarlalei aferente fiecărei culturi şi menţinerii unei zone-tampon/martor nerecoltate sau nereînsămânţate, în suprafaţă de minimum 5% din suprafaţa blocului fizic şi parcelei/tarlalei aferente culturii afectate, care se pun la dispoziţia Comisiei de constatare şi evaluare a pagubelor în vederea completării procesului-verbal de constatare."
 
 

Documente