ÎNCEPE ÎNSCRIEREA COPIILOR LA CREȘE
ÎNCEPE ÎNSCRIEREA COPIILOR LA CREȘE
Primăria Municipiului Satu Mare și Direcția Municipală Creșe derulează în perioada 10-19 mai 2022 înscrierea copiilor la creşe, pentru anul şcolar 2022-2023. La cele nouă creșe din municipiu sunt disponibile 190 locuri.

Părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor sunt aşteptaţi zilnic în intervalul orar 09.30-12.30, în perioada 10-19 mai 2022,  la punctul de lucru al Direcției Municipale Creșe, str. Wolfenbüttel nr. 10 pentru depunerea dosarelor de înscriere. În momentul depunerii dosarului de înscriere trebuie să fie prezenți ambii părinți.  Cererile de înscriere sunt atașate anunțului prezent sau se pot ridica şi de la sediile creșelor începând cu 2 mai 2022.

Dosarul de înscriere al copiilor cuprinde următoarele documente:
1. Cerere de înscriere, anexa 1;
2. Copia certificatului de naştere pentru copiii din familie;
3. Copia actelor de identitate ale membrilor familiei de provenienţă a copilului;
4. Adeverinţe de la locul de muncă al părinţilor/reprezentanţilor legali;
5. Adeverinţă de la locul de muncă al părintelui aflat în îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, care are suspendat contractul de muncă, din care să reiasă data încetării suspendării acestuia (data reluării activităţii);
6. Copie a hotărârii/sentinţei de divorţ dacă e cazul; Declarație notarială privind acordul înscrierii la creșă   dată de  cel de-al doilea părinte în situația în care nu sunt/nu au fost căsătoriți, sau în situația în care custodia asupra copilului este comună.
7. Copie a hotărârii/sentinţei de plasament sau a sentinţei de încredinţare în vederea adopţiei, dacă este cazul;
8. Copie după certificatul de deces al părintelui/reprezentantului legal, dacă este cazul;
9. Copie după ultima Declarație privind veniturile realizate, înregistrată la Administrația Finanțelor  Publice sau Adeverință Fiscală în situația în care părintele este persoană fizică autorizată, desfășoară activități liberale; 
10. Adeverinţă de la unitatea de învăţământ frecventată de către mamă, la forma de zi, dacă este cazul;
11. Fişa de vaccinări, Anexa nr. 2;
12. Adeverinţă medicală de intrare în colectivitate, Anexa nr. 3;
Dosar de plastic

Criteriile generale de evaluare a dosarelor  sunt:

 1. Familie monoparentală 
 2. Loc de muncă ambii părinţi
 3. Numărul de înregistrare al dosarului 


Criteriile de eligibilitate sunt:

 • domiciliul în municipiul Satu Mare, dovedit cu actele de identitate sau contracte în cazul închirierii unor locuinţe,  
 •  vârsta copilului la data începerii frecventării creşei, peste 1 an pentru creșele Degețica, Mica Sirenă și  Țara Minunilor; peste 1,5 ani pentru celelalte creșe.

Sediile creșelor sunt:

 • Creşa „Ţara Minunilor” - Aleea Tisa nr. 8, tel. 0751205446;  
 • Creşa „ Dumbrava Minunată” - Str. Ilişeşti nr. 4 , tel. 0754019809 ; 
 • Creşa „ Harap Alb” -  Bld. Lucian Blaga nr.19/a, tel. 0751205447; 
 • Creşa „Albă ca Zăpada” -  Aleea Târnavei nr. 18, tel. 0754070118;  
 • Creşa „Mica Sirenă” -  Str Botizului nr. 61/a, tel 0748109855;
 • Creşa „Degeţica” -  Bd Lucian Blaga nr. 121, tel 0746136266;
 • Creşa  „Punguţa cu doi bani” Aleea Gladiolei, în incinta Grădiniței  14 mai , tel 0742165193
 • Creșa „Rază de soare – Napsugar” , str. Wolfenbütel nr. 8-10, tel 0756060056,
 • Creșa “Păpădia-Pitypang”, str. Dâmbovița nr. 2, tel.0754070119.
 • Creșele „Rază de soare – Napsugár” și “Păpădia-Pitypang” oferă servicii de educație antepreșcolară și îngrijire- supraveghere în limba maghiară.

Cererile de înscriere se pot descărca în format electronic de pe site-ul Primăriei Municipiului Satu Mare, https://primariasm.ro/dcm sau se pot ridica şi de la sediile creșelor  începând cu data de 
 Evaluarea dosarelor se va face în perioada 23-30 mai 2022, selecţia făcându-se pornind de la  criteriile de  evaluare, cum sunt specificate în procedura anexă.
 Rezultatele privind evaluarea dosarelor vor fi afişate la sediile creşelor în  data de 31 mai 2022. Confirmarea locului pentru dosarele admise se va face la sediile creşelor în perioada 29-31 august. 


Dacă solicitarea de admitere la creşă va fi aprobată, înainte de începerea frecventării creşei se vor depune la sediul acesteia următoarele documente medicale:
a) examen coproparazitologic al copilului, rezultat negativ;
b) exudat faringian al copilului, rezultat negativ.

Părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor sunt aşteptaţi zilnic în intervalul orar 09.30-12.30, în perioada 10-19 mai 2022,  la punctul de lucru al Direcției Municipale  Creșe, str. Wolfenbüttel nr. 10 pentru depunerea dosarelor de înscriere. 
Pe întreg parcursul anului şcolar, în situaţia eliberării unor locuri la creşă, în funcţie de punctaj şi numărul de ordine al dosarului, părinţii vor fi contactaţi în vederea  ocupării  locurilor libere.
Pentru alte informații vă puteți adresa Direcției Municipale Creșe la adresa de email [email protected]

Documente