ANUNȚ PRIVIND ÎNREGISTRAREA SISTEMELOR DE INDIVIDUALE DE COLECTARE/EPURARE A APELOR UZATE
ANUNȚ PRIVIND ÎNREGISTRAREA SISTEMELOR DE INDIVIDUALE DE COLECTARE/EPURARE A APELOR UZATE
Termenul de înregistrare este 27.11.2022

Conform HG 714/2022, Primăria municipiului Satu Mare pune la dispoziția dvs. modalitățile de înregistrare a sistemelor individuale adecvate de colectare/epurare a apelor uzate (bazine vidanjabile). Datele de raportare solicitate au fost stabilite de către Administrația Națională ”Apele Române”. Termenul de înregistrare este 27.11.2022. Înregistrarea se poate face online pe City Portal la următoarea adresă: https://portal.primariasm.ro/category/29 sau personal la Registratura instituției.