ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA LICITAȚIEI PUBLICE CU STRIGARE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII UNOR MATERIALE REZULTATE ÎN URMA DEMONTĂRII GARDULUI DIN GRĂDINA ROMEI ȘI A BALUSTRADEI DE PE PODUL GOLESCU
ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA LICITAȚIEI PUBLICE CU STRIGARE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII UNOR MATERIALE REZULTATE ÎN URMA DEMONTĂRII GARDULUI DIN GRĂDINA ROMEI ȘI A BALUSTRADEI DE PE PODUL GOLESCU
Primăria Municipiului Satu Mare organizează licitație publică cu strigare conform HG nr.841/1995, în vederea valorificării unor materiale rezultate în urma demontării gardului din Grădina Romei și a balustradei de pe Podul Golescu.

Masa totală estimată a materialelor (fier vechi) este de aproximativ 4000 kg, iar prețul de pornire la licitație este de 3800 lei. 

Cumpărătorii interesați de achiziționarea bunurilor scoase din funcțiune pot fi persoane fizice sau juridice care trebuie să îndeplinească condițiile de participare impuse de lege și care vor depune pâna la data de 20.02.2023 următoarele documente de participare, la  sediul primăriei municipiului Satu Mare, parter, cam. 5: 

  • Chitanța de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitație, eliberată de casieria primăriei municipiului Satu Mare
  • Copie după certificatul de înmatriculare la registrul comerțului și codul fiscal  pentru persoanele fizice române, sau actul de identitate  pentru persoanele fizice
  • Autorizația de mediu 

Licitația va avea loc la sediul Primăriei Municipiului Satu Mare, în data de 21.02.2023, ora 11.00 , iar cota de cheltuieli de participare la licitație este în valoare de 20 lei .


Informații suplimentare se pot obtine la sediul primăriei municipiului Satu Mare, P-ța 25 octombrie nr.1, parter, cam.6 sau la nr. de telefon 0261807521.


Comisia de licitație:
     Președinte: Faur Mihaela – Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri 
     Membrii: Neacșu Adrian – Serviciul Investiții, Gospodărie, Întreținere     
                       Cicio Mircea – Serviciul administrarea Domeniului Public și Privat    
     Secretar: Munich Diana – Serviciul Patrimoniu, Concesionări, Închirieri