ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA LICITAȚIEI PUBLICE CU STRIGARE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII UNOR MIJLOACE FIXE CONCESIONATE CĂTRE APASERV SATU MARE
ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA LICITAȚIEI PUBLICE CU STRIGARE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII UNOR MIJLOACE FIXE CONCESIONATE CĂTRE APASERV SATU MARE
Primăria Municipiului Satu Mare organizează licitație publică cu strigare  conform HG nr.841/1995, în vederea valorificării unor mijloace fixe scoase din funcțiune.Masa totală estimată a materialelor (fier vechi) rezultate din dezmembrarea mijloacelor fixe este de aproximativ 1700 kg, iar prețul de pornire la licitație este de 1.615 lei. 

Cumpărătorii interesați de achiziționarea bunurilor scoase din funcțiune pot fi persoane fizice sau juridice care trebuie să îndeplinească condițiile de participare impuse de lege și care vor depune pâna la data de 27.01.2023 următoarele documente de participare, la  sediul primăriei municipiului Satu Mare, parter, cam.5.  

 

  • Chitanța de achitare a cotei de cheltuieli de participare la licitație, eliberată de casieria primăriei municipiului Satu Mare
  • Copie după certificatul de înmatriculare la registrul comerțului și codul fiscal  pentru persoanele fizice române, sau actul de identitate  pentru persoanele fizice
  • Autorizația de mediu 

Licitația va avea loc la sediul SC APASERV  Satu Mare în data de 30.01.2023, ora 11.00 , iar cota de cheltuieli de participare la licitație este în valoare de 20 lei .Informații suplimentare se pot obtine la sediul primăriei municipiului Satu Mare, Piața 25 Octombrie nr.1, parter, cam.6 sau la nr. de telefon 0261.807.521