Lista de prioritați pentru repartizarea unei locuințe din fondul locativ de stat
Primăria Municipiului Satu Mare aduce la cunoștință publică faptul că prin HCL nr.148/2021 s-a aprobat Lista de prioritați pentru repartizarea unei locuințe din fondul locativ de stat.