×
Locuințe fond de stat și ANL
 
INFORMĂRI / ȘTIRI
Municipiul Satu Mare intenționează să achiziționeze servicii de evaluare în vederea stabilirii prețului de piață pentru instituirea unui drept de servitute de trecere cu piciorul și mijloace auto cu titlu oneros asupra unui teren proprietatea privată a municipiului
Municipiul Satu Mare intenționează să achiziționeze servicii de evaluare în vederea stabilirii prețului de piață în vederea vânzării unei locuințe proprietatea privată a municipiului, și stabilirea dreptului de superficie cu titlu oneros pentru un imobil
Municipiul Satu Mare intenționează să achiziționeze servicii de evaluare în vederea stabilirii prețului de piață în vederea vânzării unor locuințe din fondul locativ de stat, și ieșirea din indiviziune cu sultă dintr-un imobil.
Nerespectarea obligaţiei de asigurare a locuinţelor se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei.
Primăria Municipiului Satu Mare organizează licitație publică cu strigare  conform HG nr.841/1995, în vederea valorificării unor mijloace fixe scoase din funcțiune.Masa totală estimată a materialelor (fier vechi) rezultate din dezmembrarea mijloacelor fixe este de aproximativ 1700 kg, iar prețul de pornire la licitație este de 1.615 lei. 
Informații suplimentare se pot obtine la sediul Primăriei municipiului Satu Mare, P-ța 25 octombrie nr.1, parter, cam.6 sau la nr. de telefon 0261807521