MĂSURI DE PREVENIRE  PENTRU PERIOADELE CANICULARE
MĂSURI DE PREVENIRE  PENTRU PERIOADELE CANICULARE
Primăria Municipiului Satu Mare și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,Someș” Satu Mare anunță măsuri de prevenire și recomandări pentru perioadele caniculare.
  • Identificarea și nominalizarea sectoarelor de activitate în care crește riscul de incendiu în condițiile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate și a lipsei de precipitații, urmând a se stabili măsurile de protecție specifice;
  • Asigurarea și verificarea zilnică a instalațiilor de stingere și a rezervelor de substanțe stingătoare;
  • Asigurarea protejării față de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor și a altor tipuri de ambalaje care conțin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră;
  • Verificarea utilajelor agricole folosite la recolatrea cerealelor păioase astfel încât să nu constituie surse de aprindere și dotarea acestora cu mijloace de primă intervenție;
  • Restricționarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări care crează condiții favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanțe volatile sau supraîncălziri excesive;
  • Intensificarea activităților cu scop preventiv în zonele cu culturi agricole și în locuri cu vegetație forestieră, mai ales cele frecventate pentru agrement;
  • Este interzisă utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu, în zonele afectate de uscăciune avansată, precum și pe timp de vânt; locurile cu pericol de incendiu în care se aplică această interdicție se stabilesc și se marchează de persoanele în drept;
  • Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităților în zonele de agrement și în gospodăriile populației se fac numai în locuri special amenajate, în condiții și la distanțe care să nu permită propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau alte vecinătăți;
  • Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 m față de locurile cu pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi, etc., respectiv 10 m față de materiale sau substanțe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei, etc., fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare;
  • Prevenirea jocului copiilor cu focul în condiții și în locuri în care se pot produce incendii, aceasta constituind o obligație a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creșterea, educarea și îngrijirea copiilor.