FONDURI EUROPENE
Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr. 7
  • Valoarea totală a proiectului: 4,244,071.22 lei

Modernizare infrastructură educațională Grădinița nr. 7

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Satu Mare, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ”Modernizare infrastructură educaţională Grădiniţa nr. 7”, cod SMIS 122789, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Antet proiecte POR

 

Proiectul este implementat pe Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.4 Investițiile în educație și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea calității infrastructurii de educație preșcolară și a dotării grădinițelor, pentru asigurarea unui proces educațional de nivel european și a creșterii participării populației școlare la procesul educațional în municipiul Satu Mare.

Obiective specifice:

1. Extinderea si reabilitarea clădirii Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 7

2. Creșterea calității infrastructurii educaționale prin dotarea grădiniței.

Valoarea totală a proiectului: 4,244,071.22 lei

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020 www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro.

IMAGINI
 
MAI MULTE PROIECTE