FONDURI EUROPENE
Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou din municipiul Satu Mare
  • Valoarea totală a proiectului: 33,363,982.92 lei

Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou din municipiul Satu Mare

Primăria Municipiului Satu Mare implementează proiectul cu titlul "Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Nou din municipiul Satu Mare" finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Antet proiecte POR

 

Obiectivul general: Reducerea emisiilor de carbon prin îmbunătăţirea mobilităţii urbane , a mediului urban şi creşterea calităţii vieţii în municipiul SATU MARE

Scopul acestor intervenții este creșterea accesibilităţii zonei centrale și a zonei Mal drept Someș pentru pietoni și bicicliști, a transferului de la folosirea de autoturisme personale către modurile nemotorizate de transport (pietonal și velo). Proiectul urmărește ca utilizarea autoturismelor personale să devină o opțiune mai puţin atractivă din punct de vedere economic faţă de utilizarea transportului public și a modurilor nemotorizate, creându-se astfel condițiile pentru reducerea emisiilor de echivalent CO2.

Obiectivele specifice:

1. Modernizarea Centrului Nou din municipiul Satu Mare prin extinderea zonei accesibile pietonilor și bicicliștilor prin amenajarea unei arii pietonale și a traseului de biciclete modernizate

2. Crearea unei pasarele pentru pietoni și bicicliști peste râul Someș ca o continuare a traseelor de biciclete din zonă

3. Dotarea zonei cu mobilier urban adecvat.

Prin lucrările de reabilitarea a infrastructurii Centrului Nou, reabilitarea și crearea de facilități pentru deplasarea pietonală (trotuare, culoare de traversare, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități), modernizarea pistei de bicicliști existente în zona Pasajului Coposu, precum și continuarea acesteia cu un traseu nou de pistă pentru bicicliști și construirea unei pasarele de trecere pentru pietoni și bicicliști peste râul Someș, proiectul ”Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo în Centrul Nou din Municipiul Satu Mare” își propune dezvoltarea unui sistem de transport public atractiv și eficient, crearea și extinderea unei rețele coerente de piste de biciclete, modernizarea unei zone pietonale confortabile pentru pietoni prin resistematizarea zonei și integrarea armonioasă a acesteia cu celelate zone ale orașului. Aceste intervenții vor facilita accesul spre zona centrală a orașului din ambele sensuri- de o parte și alta a râului Someș - pentru pietoni și bicicliști prin construirea pasarelei peste râul Someș. Râul Someș împarte orașul în două, tranzitarea populației de pe o parte pe alta a Someșului se face în prezent pe cele două poduri existente, investiția propusă creează premisele creșterii mobilității urbane în municipiu.

Rezultate:
1. Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (tone echivalent CO2/an =0,18 2

2. Lungime pistelor/traseelor pentru biciclete construite: 0.39 km

3 Suprafața zonelor pietonale modernizate:  0.01374 kmp

4 Aliniamente de arbori și arbuști plantați nr 19

5 Creșterea estimată a numărului de persoane care utilizează traseele/pistele pentru biciclete construite/modernizate/extinse: nr. persoane 15.300

6 Lungime pistelor/traseelor pentru biciclete modernizate: 0.12 km

Activități finanțate. Activitățile care vor fi derulate în cadrul proiectului se încadrează în categoria activităților din domeniul de intervenție B. Investiții destinate transportului electric și nemotorizat si C. Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în zona urbană:

- Construirea/modernizarea/extinderea de zone și trasee pietonale şi semi-pietonale

- Instalarea sistemelor de reducere/interzicere a circulației autoturismelor în anumite zone

- Construirea/modernizarea/extinderea pistelor/traseelor pentru biciclete, inclusiv construirea/ modernizarea/extinderea de poduri/pasaje/pasarele pentru biciclete sau atât pentru biciclete, cât și pentru pietoni, fără componenta de trafic rutier, dar doar ca parte a traseului pentru biciclete (nu ca investiție separată), amplasarea de indicatoare

- Construirea de parcaje pentru biciclete

- Construirea/modernizarea/extinderea punctuală a sistemului de iluminat public care deservește doar aceste piste de biciclete sau pistele/traseele pentru biciclete şi pietoni, nu şi partea carosabilă 

- Amplasarea de panouri de informare și/sau indicatoare de orientare pentru traseele pietonale ale solicitantului 

- Plantarea de aliniamente de arbori şi arbuşti în corpul drumurilor (în special, străzi urbane, dar nu numai), în zonele pietonale şi semi-pietonale, în lungul pistelor pentru biciclete, trasee pietonale, parcări de tip „park and ride” etc. 

Valoarea totală a proiectului: 33,363,982.92 lei

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020 www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro.

IMAGINI
 
MAI MULTE PROIECTE