Mobilitate Urbană
Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Vechi din municipiul Satu Mare
  • Valoarea totală a proiectului: 19,045,446.63 lei

Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Vechi din municipiul Satu Mare

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Satu Mare, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul ”Modernizarea și extinderea traseului pietonal și velo Centrul Vechi din municipiul Satu Mare”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului: Reducerea emisiilor de carbon prin îmbunătăţirea mobilităţii urbane, a mediului urban şi creşterea calităţii vieţii în municipiul SATU MARE

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Modernizarea Centrului Vechi din municipiul Satu Mare prin extinderea zonei accesibile pietonilor și bicicliștilor prin amenajarea unor arii pietonale modernizate precum și crearea unei piste pentru biciclete

2. Crearea unei benzi dedicate pentru mijloacele de transport public de călători, inclusiv reabilitarea părții carosabile a infrastructurii rutiere 

3. Modernizarea zonei centrale P-ța Libertății ca spațiu public urban prin reconfigurarea aleilor pietonale existente, prin crearea unor trasee pietonale, precum și dotarea zonei cu mobilier urban adecvat și reamenajarea zonelor verzi .

Rezultate așteptate: 
- Creșterea estimată a numărului de persoane care utilizează traseele/pistele pentru biciclete construite/modernizate/extinse - 13.870 persoane/an

- Lungimea pistelor/traseelor pentru biciclete realizate: 0,799 km

- Suprafața traseelor/zonelor pietonale/semi-pietonale construite: 18,287 kmp

- Aliniamente de arbori și arbuști plantați (nr.): 458

- Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră: 19,20 tone echivalent CO2/an

- Suprafața infrastructurii rutiere (cu statut de stradă urbană) reconfigurate pe care se suprapun benzi separate ale transportului public de călători modernizate: 4,353 kmp

- Reducerea deplasărilor prin utilizarea transportului privat cu autoturisme în aria de studiu a proiectului: 655.905/an

- Creșterea nr. de pasageri transportați cu transportul public de călători local/zonal în aria de studiu a proiectului: 321.200/an

Valoarea totală a proiectului: 19,045,446.63 lei

 

IMAGINI
 
MAI MULTE PROIECTE