Proces verbal privind afișarea rezultatelor la proba scrisă a examenului de promovare organizat în 4.07.2022
Proces verbal privind afișarea rezultatelor la proba scrisă a examenului de promovare organizat în 4.07.2022

Direcția Municipală Creșe afișează procesul verbal privind afișarea rezultatelor la proba scrisă a examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut și de promovare într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior, organizat în data de 04.07.2022. 

Procesul verbal complet este afișat mai jos. 

Documente